عصر آذربایجان

گزارش خبر

اتوبوسهاي فرسوده بلاي جان حمل و نقل عمومي اروميه

اتوبوسهاي فرسوده بلاي جان حمل و نقل عمومي اروميه

1396/06/19

گروه اجتماعي: حمل و نقل عمومي شهر اروميه در حالي ارائه خدمات مي کند که 50 درصد ناوگان اتوبوسراني شهر اروميه فرسوده بوده و عملا کارايي خود را از دست داده اند که اين امر سبب نارضايتي مردم اين شهر مي شود.

به گزارش عصرآذربايجان، اروميه در حالي به عنوان کلانشهر مطرح است که وضعيت اتوبوس_هاي درون شهري اين شهر هنوز با  وضعيت استاندارد فاصله زيادي دارد. اين در حالي است که مردم اين شهر تا کنون استفاده از اتوبوسهاي نو را تجربه نکرده اند و سازمان اتوبوسراني شهرداري اروميه اتوبوسهاي دست دوم ساير استانها را وارد چرخه حمل و نقل اين شهر مي کند. چرخه معيوب حمل و نقل عمومي اين شهر در حدي است که صندلي اتوبوسها عموما تخريب شده و در بسياري از موارد شاهد فرسودگي و سوراخ شدن کف اتوبوسها نيز هستيم. آلودگي که اين اتوبوسهاي دست چندم در اين شهر ايجاد مي کنند نيز قابل توجه است و بارها مسؤولان محيط زيست آذربايجان غربي نيز در اين خصوص به سازمان اتوبوسراني هشدارهاي لازم را داده اند. مديرکل محيط زيست آذربايجان غربي در آخرين نشست خبري خود از مجاب کردن شرکت اتوبوسراني اروميه براي خريد 50 دستگاه اتوبوس نو خبر داد و اظهار داشت: با توجه به سهم بالاي اتوبوسهاي درون شهري اروميه، در آلودگي هوات، مقرر شده اتوبوسراني نسبت به خهريد 50 دستگاه اتوبوس نو و خروج اتوبوسهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل اروميه اقدام کند.
*تمايل به استفاده از اتوبوسها در مسافرتهاي درون شهري را ندارم
مريم همتي در حالي که از وضعيت اتوبوسهاي درون شهري گله مند است، مي گويد: وضعيت اتوبوسها بسيار نامناسب است، به طوري که تمايلي براي استفاده از اتوبوس ندارم. وي مي_افزايد: ايستگاه هاي اتوبوس شهر اروميه تميز نبوده و همين موضوع براي اتوبوسها نيز صدق مي کند به طورذي که روکش  بسياري از اتوبوسها کثيف بوده و اگر مانتو زنگ روشن به تن داشته باشيد با يکبار نشستن روي صندلي  مانتو کثيف خواهد شد. اين شهروند ادامه داد: ترجيح مي دهيم داخل اتبوس بروروي صندلي ننشينم و سرپا بايستم چرا که وضعيت نظافت اتوبوسها قابل قبول نيست. همتي ادامه مي دهد: زمستانها نيز با بارش برف اين وضعيت تشديد يافته و مشکلاتي را براي افرادي که سوار اتوبوس شده اند ايجاد مي کند. وي گفت: حرکت لاک پشت وار اتوبوسها نيز مشکل ديگري است که به فرسوده بودن اتوبوسها مربوط مي شود به طوري که بيش از 10 سال است که ساکن اروميه هستم و وضعيت اتوبوسها روز به روز اسفناک تر مي شود.
*درآمد حاصل از اتوبوسها کمتر از هزينه ها است
راننده يکي از اتوبوسهاي شهر اروميه نيز در اين خصوص مي گويد: ما رانندگان اتوبوس نيز با مشکل جدي مواجه هستيم، به طوري که وضعيت خيابانهاي اروميه مناسب نيست و براثر آسفالت نامناسب معابر اين شهر، اتوبوسها هزينه_هاي زيادي را براي ما رانندگان تحميل مي_کنند. محمدع ادامه مي دهد: اين در حالي است که اتوبوسراني کمکي را به رانندگان بخش خصوصي نمي کند به طوري که حتي در بيمه تامين اجتماعي نيز با مشکل مواجه هستيم. وي افزود: مردم از وضعيت نامناسب اتوبوسها گله دارند ولي هزينه بالاي اتوبوسها نيز باعث مي_شود عملا بخش خصوصي نتواند اقدام به خريد اتوبوسها نو اقدام کند. اين راننده اتوبوس درون شهري ادامه داد: در اين ميان وضعيت بخش دولتي بهتر است و چون دولت هزينه ورود اتوبوسهاي نسبتا نو را به چرخه حمل و نقل را متقبل مي شود و از ما هيچ حمايتي نمي شود  عملا نمي توانيم با بخش دولتي رقابت کنيم. محمد مي گويد: از سوي ديگر از زماني که اتوبوس ها به دستگاه کارتخوان مجهز شده اند  سود حاصل از کرايه کمتر شده است و توان نوسازي اتوبوس و يا تعمير آن را نداريم.
*100 اتوبوس درون شهري اروميه بازسازي مي شود
رئيس سازمان اتوبوسراني شهرداري اروميه نيز گفت: قيمت بالاي هردستگاه اتوبوس تقريبا 600 ميليون تومان بوده و اين در حالي است که در شهر اروميه درآمد حاصل از اتوبوسهاي موجود کمتر است. ناصر سعيدآبادي با اشاره به درآمد پايين اتوبوسهاي اروميه، تصريح کرد: ميانگين درآمد هردستگاه اتوبوس درون شهري در اروميه 100  هزار تومان در روز است. وي ادامه داد: سال 94 تعداد86 دستگاه اتوبوس مورد بازسازي کامل قرار گرفت و طي سال جاري نيز اين روند ادامه دارد  که تا پايان امسال 100 دستگاه اتوبوس مورد بازسازي کامل قرار خواهند گرفت که اين بازسازي شامل تعميرات کلي موتور، پمپ، صافکاري، نقاشي، کف_سازي  شاسي کشي صندلي ها و غيره است و در حال حاضر 30 نفر در تعميرگاه مرکزي سازمان در اين زمينه مشغول فعاليت هستند. سعيد آبادي ادامه داد: با مساعدت شوراي اسلامي شهر اروميه  حمايت، تلاش هاي مستمر و دستوراکيد شهردار، مقرر شده در فاز اول تعداد 50 دستگاه اتوبوس جديد در سال جاري براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي از محل اعتبارات  شهرداري اروميه خريداري و وارد ناوگان شوند که مقدمات اوليه قرار داد خريد انجام يافته و اميد آن را داريم تا پايان سال جاري اتوبوس هاي مذکور تحويل گرفته شوند. سعيد آبادي در پرسش رانندگان به علت قطع سايت بيمه تامين اجتماعي و بيمه نشدن رانندگان تازه استخدام  گفت: تا پايان سال  93تمام رانندگان درون شهري تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته اند که بر حسب سياستگذاري دولت از اوايل سال 94 سايت مذکور براي جذب رانندگان جديد غير فعال شده که اين امر در کل کشور به همين منوال بوده و مختص شهر اروميه نيست. وي ادامه داد: موضوع از طريق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تمام شهرها مورد پيگيري قرار گرفته که به دنبال اين موضوع در مجمع عمومي اتوبوسراني هاي سراسر کشور که اخيرا در تاريخ 26/5/96 در تهران برگزارشده بود، مقرر شد تا يک ماه آينده دستورالعمل نحوه ثبت نام رانندگان جديد که از سال 94 وارد سيستم ناوگان شدند به سازمان هاي اتوبوسراني ارسال خواهند شد که اميدواريم به زودي اين مشکل رانندگان حل شود. رئيس سازمان اتوبوسراني شهرداري اروميه در خصوص کمبود اتوبوس در اين شهر، افزود: تخصيص اتوبوس به مناطق مختلف شهري بر اساس جذب سفر و تقاضاي سفر همچنين ساکنين منطقه و تمايل استفاده از وسايط نقليه عمومي، وضعيت معابر منطقه  انجام مي گيرد و تردد اتوبوس در مناطق کم تقاضا با دو يا سه نفر مسافر توجيح اقتصادي ندارد و قطعا براي مناطقي که در بررسي کارشناسي امتياز لازم را براي تخصيص اتوبوس کسب کنند، خط اتوبوس  ايجاد مي شود که اين امر به تعداد مسافرين منطقه و مساحت آن بستگي دارد
*يارانه بليت به اتوبوسهاي شهر اروميه تعلق نمي گيرد
سعيد آبادي ادامه داد: پرداخت يارانه سوخت  که نام اصلي آن "يارانه بليت " است، در کل کشور ازسوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور بر حسب اتوبوس هر شهر، تا اوايل سال 94 انجام مي گرفت  که از آن تاريخ به بعد ريالي  بابت يارانه بليت همانند ساير شهرهاي کشور به شهر اروميه تخصيص نيافته و موضوع فوق نيز به طور مداوم ازسوي سازمان  و نمايندگان  در مجلس شوراي اسلامي پيگيري شده و در حال پيگيري هستيم ولي متاسفانه نتيجه اي حاصل نشده است. وي اظهار داشت :علاوه بر اتوبوس_هاي بخش خصوصي سازمان اتوبوسراني اروميه  نيز به حسب هزينه هاي کارکرد خود بابت اتوبوس هاي ملکي به شدت در مشکل مالي قرار دارد چرا که از ابتداي تاسيس سازمان، بخشي از هزينه هاي سازمان از محل يارانه بليت پرداخت مي شده که آن هم بيش از دو سال است قطع شده است. رئيس سازمان اتوبوسراني شهرداري اروميه در خصوص تسهيلات وخدمات درماني ارائه شده به رانندگان،  بيان داشت: با توجه به مشکل مالي سازمان و با مساعدت شهردار اروميه، امسال نيز قرار است رانندگان اتوبوس تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گيرند که 60 درصد هزينه بيمه تکميلي توسط شهرداري پرداخت خواهد شد و هم اکنون از متقاضيان ثبت نام به عمل مي آيد. وي افزود: با دستور شهردار اروميه درمانگاه سينا متعلق به شهرداري اروميه، ويزيت رانندگان را به صورت رايگان  و خدمات تزريقات، دندان پزشکي وخدمات پرستاري را با 50 درصد تخفيف ارائهع مي دهد. اين مسؤول در خصوص تسهيلات مالي راننگان، ادامه داد: معرفي شدگان به بانک عامل براي دريافت تسهيلات بانکي بدون ضامن(با ضمانت پروانه هاي بهره برداري) وهمچنين واگذاري تعميرگاه مرکزي سازمان به بخش خصوصي براي خدمات دهي مناسب و صدور بيمه نامه شخص ثالث  اتوبوس ها با اقساط بلند مدت از طريق شرکت تعاوني اتوبوس داران مواردي هستند که در راستاي حمابت از رانندگان در نظر گرفته شده است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

اتوبوسهاي فرسوده بلاي جان حمل و نقل عمومي اروميه

اتوبوسهاي فرسوده بلاي جان حمل و نقل عمومي اروميه
خروج

گروه اجتماعي: حمل و نقل عمومي شهر اروميه در حالي ارائه خدمات مي کند که 50 درصد ناوگان اتوبوسراني شهر اروميه فرسوده بوده و عملا کارايي خود را از دست داده اند که اين امر سبب نارضايتي مردم اين شهر مي شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها