عصر آذربایجان

گزارش خبر

غار تاريخي حاجي کندي

غار تاريخي حاجي کندي

1396/05/22

گروه سيري در استان ها: اين غار در 35 کيلومتري جنوب غربي شهرستان زنجان در ارتفاعات مشرف به روستاي حاج ارش از توابع شهرستان زنجان واقع شده است.

در حال حاضر دسترسي سواره به آن امکان ندارد. اين غار عظيم بطور طبيعي از فرسايش سنگهاي آهکي موجود در غار پديد آمده و با داشتن آب و هواي مناسب داخل آن مامن انسان دوران پيش از تاريخ است.
ابعاد آن 700 متر و به ارتفاع تقريبي 50 متر قرار گرفته است.
داخل غار آثار زينتي انسان در دوره آشولين تا بردوستين متعلق به شانزده تا سي هزار سال قبل از ميلاد را نشان مي دهد.
در داخل غار ابزار ادوات تيغه هاي سنگي و استخوان حيوانات شکاري به مقدار فراوان ديده مي شود.
آنچه که بيشتر از همه در خور بررسي مطالعه و اهميت است آثار معماري موجود در داخل غار و محصور نمودن فضاهاي زينتي تعيين حريمها و مطرح بودن مالکيت در آن مي باشد، که به نظر مي_رسد احداث حدود 4 کيلومتر راه دسترسي سواره را جهت انتقال تجهيزات و بررسي دقيق سيستماتيک ضروري مي نمايد.
مضافا بر اينکه صخره هاي جنوبي غار از سنگهاي مرمر سبز بسيار ارزنده تشکيل گرديده که مي تواند مورد بررسي و بهره برداري و استخراج قرار گيرد.
با توجه به قدمت و چشم انداز اين غار مي تواند با اصلاح مسير دسترسي و ايجاد امکانات در مسير منطقه و داخل غار از مناطق مهم تفرجگاهي و گردشگري استان قرار گيرد.
اميد است در آينده اي نزديک بتواند از قابليتهاي اين غار همچون ساير غارها مانند کتله خور استفاده نمود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

غار تاريخي حاجي کندي

غار تاريخي حاجي کندي
خروج

گروه سيري در استان ها: اين غار در 35 کيلومتري جنوب غربي شهرستان زنجان در ارتفاعات مشرف به روستاي حاج ارش از توابع شهرستان زنجان واقع شده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها