عصر آذربایجان

گزارش خبر

آماري که دردي از مردم و جوانان دوا نمي کند

بيکاران چشم انتظار تدابير دولت//

1396/04/25

گروه گزارش: مردم انتظار دارند و چشم اميد تا آماري که از اشتغال روايت مي شود براي آنها ملموس باشد، چرا که اکنون آمار ارائه شده براي بيکاري ملموس تر نيست و در حقيقت ارائه آمار، دردي از آنها دوا نمي کند. بيکاري، واژه اي آشنا و معضلي است که امروز در جامعه ما بيداد مي کند و در هر خانه و خانواده اي جوانان بيکاري را داريم که از قضا نيز تحصيل کرده و داراي مدارک دانشگاهي هستند.

موضوع بيکاري و اشتغال جوانان يکي از موضوعاتي هست که همواره مسئولان در سخنان خود به آمار بالاي آن اشاره کرده و اين درحالي است که آمار لشکر بيکاران تحصيل کرده که پي در پي از دانشگاه هاي کشور فارغ_التحصيل مي شود همچنان رو به افزايش است.
با توجه به وضعيت فعلي که در جامعه مشاهده مي شود بايد معضل بيکاري جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي را يکي از بزرگترين مسائل و چالش هاي پيش روي دولت دوازدهم دانست که بايد چاره اي اساسي در اين مورد انديشيده شود. در تعريف، بيکار به فردي گفته مي‌شود که در سن انجام کار قرار داشته و جوياي کار باشد اما شغل يا منبع درآمدي پيدا نکند .
درسال هاي اخير در کنار تمام عوامل بيکاري  برخي کارشناسان معتقدند که رشد ظرفيت دانشگاه ها ترکيب نيروهاي سرگردان در بازار کار را برهم زده و به گونه اي شده است که بيکاران تحصيل کرده نااميد از جذب در ادارات دولتي، نهادها و ارگان هايي که با تخصص آنها در ارتباطند، تلاش دارند تا با فراهم کردن حداقل سرمايه وارد بازار کار بخش خصوصي که شرايط ويژه اي را هم بعضا مي طلبد، شوند.
داير کردن مغازه، کارگري، دست فروشي يا فعاليت در بخش حمل و نقل از جمله حوزه_هايي است که بيکاران تحصيل کرده براي امرار معاش و نجات از بيکاري به آن روي آورده اند اما از سوي ديگر فعالان  اين حوزه بايد داراي معيارهايي مانند دارا بودن سرمايه، توانايي جسمي، رقابت صنفي، گفتمان کوچه بازاري و توانايي برقراري ارتباط با اقشار مختلف جامعه را داشته باشند که اين مشخصات در اغلب بيکاران تحصيل کرده کم رنگ است و باعث ناموفق بودن آنان در بازار کار مي شود.
البته هر بيکار تحصيل کرده اي نيز نمي تواند به بازار کار بخش خصوصي روي آورد چرا که يکي از ملزومات ورود به بازار کار داشتن سرمايه است و براي راه اندازي محل کار سرمايه مالي اساسي ترين مشکلات جوانان تحصيل کرده است. از سوي ديگر، بيکاري بر روي تشکيل خانواده جوانان نيز تاثير مستقيم گذاشته و  متاسفانه اين موضوع آنقدر حاد شده که به يکي از اصلي‌ترين معضلات جوانان براي تشکيل خانواده و ازدواج تبديل شده‌ و در حقيقت ابعاد مختلف زندگي آنها را نيز تحت تاثير قرار داده است. اين معضل در مياندوآب نيز متاسفانه بيشتر به چشم مي خورد و همه به راحتي در اطراف خود جوانان بيکاري را مي توانند ببينند که در پارک ها و خيابان ها در حال گذران وقت هستند به اميد اينکه وعده هاي دولت در ايجاد  شغل، محقق شود.
در مياندوآب که به گفته فرماندار اين شهرستان داراي نرخ بيکاري 11 درصدي است  جوانان تحصيل کرده اي با مدارج عالي دانشگاهي را مي توان يافت که يا در بخش حمل و نقل و مسافربري شخصي يا تاکسي فعاليت دارند و يا کارگري مي کنند، در حالي که در اين شهرستان ظرفيت هاي بالقوه اي مانند ظرفيت گردشگري وجود دارد که تنها بايد بالفعل شوند تا بسياري از مشکلات بيکاري در منطقه حل شود.
اشتغال و بيکاري جوانان موضوعي است که همواره به عنوان يک دغدغه اصلي براي عموم مردم بوده است و اين موضوع مهم ترين درخواست مردم از دولت است و از سوي ديگر در سفر وزير کار به مياندوآب نيز مورد تاکيد مردم و مسئولان اين شهر قرار گرفت.
تا جايي که امام جمعه مياندوآب در اين زمينه خطاب به وزير با گلايه از وضعيت اشتغال جوانان، گفت: ما دو هزار و 550نيروي فارغ_التحصيل در اين شهر داريم و اين در حالي است که تعداد شغل ايجاد شده ما 360مورد است، حال بقيه را چيکار کنيم؟ احداث کارخانه و ايجاد فرصت هاي اشتغال در مياندوآب مي تواند اين مشکل را براي هميشه در مياندوآب ريشه کن کنند و با توجه به موقعيت اين شهرستان، مياندوآب را قطب صنعت و اشتغال کند.
 *بيکاري، ابرچالش پيش روي دولت دوازدهم
نماينده مياندوآب، شاهين دژ و تکاب در مجلس شوراي اسلامي اخيرا در جلسه شوراي اداري مياندوآب گفت: اقتصاد مقاومتي در صورت تحقق و عملي شدن مي تواند گره گشاي مشکلات اقتصادي باشد و پيش بيني مي کنيم تا رئيس جمهور نسبت به ترميم بعد اقتصادي کابينه اقدام مي کند.
جهانبخش محبي نيا با بيان اينکه تيم اقتصادي دولت بايد به چالش ها توجه کند، اظهار کرد: براي دولت هشت ابر چالش تعريف شده است که بايد رفع شوند و در اين بين بيکاري يکي از ابرچالش هاست که بايد به آن توجه شود و از سوي ديگر اصلاح نظام بانکي و صندوق بازنشستگي نيز در اين زمره قرار دارند.
نماينده مياندوآب، شاهين دژ و تکاب در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اگر به مسئله بازنشستگي توجه نکنيم مي تواند يکي از بحران ها باشد، همچنانکه در موضوع بيکاري با همه اقدامات مثبت انجام گرفته، موفق نشده ايم يک خاکريز درست و حسابي در مقابل آن ايجاد کنيم. وي با تاکيد بر توجه به توليد در سطوح و بخش هاي مختلف از جز تا کل، اظهار کرد: بايد رشد اقتصادي خود را تقويت کنيم و در اين موضوع نيز همه سطوح حتي يک کشاورز ساده در مياندوآب نيز تاثيرگذار هستند.
*آمار بيکاري مسئولان با واقعيت جامعه همخواني ندارد
به گزارش اصفهان شرق، سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان در مجلس نيز  بيکاري جوانان را يکي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي کشور دانست و اظهار کرد: نرخ بيکاري در کشور بيش از 12.5 درصد و در برخي از استان‌ها بالاي 20درصد است. وي با انتقاد بر اينکه بيش از 5ميليون بيکار در کشور وجود دارد، تاکيد کرد: آمارهاي بيکاري که توسط مرکز آمار يا وزارت کار و تعاون رفاه اجتماعي داده مي‌شود با آمار بيکاري واقعي در جامعه تفاوت زيادي دارد و آمارها صحيح نيست.
*آمار بيکاري با واقعيت هاي جامعه در تناقض است
عباس صلاحي، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي نيز در زمينه بيکاري و اشتغال زايي به نما گفت: آمار بيکاري و اشتغال که مرکز آمار ارائه مي دهد با واقعيت هاي جامعه در تناقض است وميزان افراد بيکار در خانواده ها ملاک خوبي براي سنجش ميزان اشتغال است.
وي ادامه داد: بايد با آمار اشتغالي که دولت ارائه مي دهد اثرات ميزان اشتغال را در جامعه حس کنيم در صورتي که اطراف خود افراد زيادي را با مدارک تحصيلات عاليه مي بينيم که داراي شغل نيستند.
*بيکاري نيروي تحصيل‌کرده کشور بالاي 25درصد است
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور نيز اخيرا با اشاره به اينکه چالشي بيشتر از بيکاري در کشور نداريم بيان کرد: اگر گفته مي‌شود نرخ بيکاري کشور 12درصد است بيکاري نيروي تحصيل‌کرده کشور بالاي 25درصد است و نيازمند تصميمات جديد است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، حال يک ماه ديگر، دولت دوازدهم روي کار مي آيد و بار ديگر مردم انتظار دارند و چشم اميد تا آماري که از اشتغال روايت مي شود براي آنها ملموس باشد، چرا که اکنون آمار ارائه شده براي بيکاري ملموس تر نيست و در حقيقت ارائه آمار، دردي از آنها دوا نمي کند و از سوي ديگر جوانان انتظار دارند تا شعار سال که در رابطه با اشتغال نيز هست، از سوي مسئولان ذي ربط تحقق يابد و معضل بيکاري از بين برود، معضلي که هر روز چالشي تر از ديروز مي شود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

آماري که دردي از مردم و جوانان دوا نمي کند

بيکاران چشم انتظار تدابير دولت//
خروج

گروه گزارش: مردم انتظار دارند و چشم اميد تا آماري که از اشتغال روايت مي شود براي آنها ملموس باشد، چرا که اکنون آمار ارائه شده براي بيکاري ملموس تر نيست و در حقيقت ارائه آمار، دردي از آنها دوا نمي کند. بيکاري، واژه اي آشنا و معضلي است که امروز در جامعه ما بيداد مي کند و در هر خانه و خانواده اي جوانان بيکاري را داريم که از قضا نيز تحصيل کرده و داراي مدارک دانشگاهي هستند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها