عصر آذربایجان

گزارش خبر

شکل گيري شخصيت نابه هنجار در کودکاني که مورد آزار قرار مي گيرند

شکل گيري شخصيت نابه هنجار در کودکاني که مورد آزار قرار مي گيرند

1396/04/11

گروه اجتماعي: کودکاني که مورد کودک آزاري قرار مي گيرند در بزرگسالي شخصيت نا به هنجاري خواهند داشت.

به گزارش عصرآذربايجان، هرچند وقت يکبار اخباري مبني بر کودک آزاري در رسانه ها منتشر مي شود و دل مردم از بي رحمي هايي که در حق کودکان مي شود دلشان به درد مي آيد ولي شايد کمتر کسي به دلايل آن فکر کرده و به آسيب_شناسي کودک آزاري بپردازد.
در اين خصوص سراغ الناز اکبري، روانشناس باليني و مدير و موسس انجمن اروم محقق پرور جهان رفته ايم تا بحث را به صورت کارشناسي پيگيري کنيم؛ مشروح گفت وگو را مي خوانيد:
*در ابتدا تعريف مختصري از کودک آزاري برايمان داشته باشيد
کوکان آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند که همواره در خانواده و يا جامعه آنها را تهديد مي کنند.
تعاريف متعددي از کودک آزاري وجود دارد که همين تعاريف ضد و نقيص باعث شده تا مقايسه ميزان شدت بدرفتاري در کشورهاي مختلف غيرممکن باشد.
کودک آزاري شامل رفتارهايي است که توسط افراد ديگر خصوصا بزرگسالان نسبت به کودک انجام مي گيرد که به سلامت جسمي و رواني کودکان آسيب مي زند.
سازمان بهداشت جهاني کودک آزاري را آسيب و تهديد سلامت جسم و روان يا سعادت و رفاه و بهزيستي کودک به دست والدين يا افرادي که نسبت به او مسؤول هستند تعريف مي_کنند.
*از مصاديق کودک آزاري برايمان بفرماييد
کودک آزاري شامل طيف گسترده اي از رفتارهاي آسيب رسان است که از جمله مي توان به برآورد نکردن نيازهاي اوليه کودک، غفلت از مراقبت هاي بهداشتي، فقدان رشد کافي، تنبيه  بدرفتاري هاي فيزيکي، سوء استفاده جنسي و سوء رفتارهاي هيجاني و آزار رواني و ...اشاره کرد.
*بدرفتاري را از مصاديق بارز کودکي آزاري عنوان فرموديد لطفا در اين خصوص بيشتر توضيح دهيد
بدرفتاري با کودکان خود شامل چهار حوزه است که عبارتند از کودک آزاري جسمي، کودک آزاري عاطفي، کودک آزاري جنسي و کودک آزاري مبتني بر غفلت و بي مبالاتي که هر کدام بحث مفصلي را مي طلبند.
*آيا دليل رفتار افرادي که اقدام به کودک آزاري مي کنند نيز در علم روانپزشکي مورد بررسي قرار گرفته است؟
در مورد افراد کودک آزار در الگوي روان پزشکي دو نوع آسيب شناسي مطرح شده است يکي از اختلالان روان پريشي و ديگري اختلالات جامعه ستيزي است، ولي در الگوي جامعه شناختي برخي از متغييرهاي جامعه شناسي که در کودک آزاري دخالت دارند و فشار رواني بسياري را ايجاد مي کنند عبارت هستند از مشکلات شغلي، اختلالات خانوادگي، بيماري و گريه کودک، مشکلات خانوادگي، جمعيت زياد خانواده ها و شيوه هاي تربيتي نادرست و ... مطرح هستند.
*چگونه مي توانيم کودکان را از معرض قرارگيري در برابر آزارها حفظ کنيم؟
متاسفانه برخي والدين به فرزندان خود مي_آموزند که هميشه حق با بزرگترها است اين امر غلط بوده و بايد نه گفتن را به کودکان خود بياموزيم زيرا در غير اين صورت کودک خود را در معرض آسيب افراد بيمارگونه قرار خواهيم داد و بايد به کودک خود بياموزيم که هر رابطه اي که با ديگران دارد نبايد از ديد پدر و مادر پنهان بماند.
*از اهميت پرداختن به موضوع کودک آزاري از ديد روانشناسي برايمان بفرماييد
کودکي دوران رشد و شکل گيري شخصيت است و متاسفانه انواع کودک آزاري در اين سال_هاي حساس و مهم اتفاق مي افتد و به رشد و سلامت آنان آسيب جدي مي رساند. کودکان آسيب ديده در همه زمينه ها از جمله رشد  ذهنيت رواني و اجتماعي با مشکلات و نارسايي فراواني رو به رو خواهند شد و در بزرگسالي نيز خود به کودک آزاري خواهند پرداخت که متاسفانه اين بزرگترين دليل کودک آزاري است که سبب تدام چرخه آن مي شود.
*کودکي که مورد آزار قرار مي گيرد عموما چه  رفتارهايي را در بزرگسالي از خود بروز مي دهد؟
از جمله آسيب هاي کودک آزاري مي توان به رفتارهاي پرخطر مانند سيگار کشيدن، مصرف مواد مخدر و الکل، رانندگي پرخطر و فعاليت جنسي زودهنگام اشاره کرد.
در کودکان مورد سوء استفاده جنسي يا جسمي، بسياري از اختلالات روان پزشکي از جمله اضطراب، رفتار پرخاشگرانه  انديشه_پردازي پارانوئيد، اختلال استرس بعد از آسيب و اختلال افسردگي مشاهده مي شود.
تنبيه بدني در دوران کودکي احتمال آسيب_هاي رواني در دراز مدت را در بزرگسالي مانند افسردگي شديد، اضطراب، اعتياد به مواد و الکل را دارد.
شکل گيري شخصيت نابه هنجار در کودکان آزار ديده از مهمترين علل روان شناختي شکل_گيري چرخه کودک آزاري است.
*آماري از وضعيت کودک آزاري در ايران وجهان داريد؟
طبق آمار سازمان بهداشت جهاني و ملي آمريکا، روزانه پنج کودک در جهان بر اثر کودک_آزاري مي ميرند که سه چهارم آن ها کمتر از چهار سال دارند و در هر 10 ثانيه يک مورد کودک آزاري در جهان گزارش مي شود ولي آمار دقيقي در ايران در دست ندارم ولي تحقيقات در ايران نشان مي دهد که عموم خانواده ها بر اين باور هستند که استفاده از تنبيه بدني در تربيت کودک بعضا ضروري است که اين نگرش ها خود تابع ارزش ها و معيارهاي فرهنگي است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

شکل گيري شخصيت نابه هنجار در کودکاني که مورد آزار قرار مي گيرند

شکل گيري شخصيت نابه هنجار در کودکاني که مورد آزار قرار مي گيرند
خروج

گروه اجتماعي: کودکاني که مورد کودک آزاري قرار مي گيرند در بزرگسالي شخصيت نا به هنجاري خواهند داشت.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها