عصر آذربایجان

گزارش خبر

پل هفت چشمه

پل هفت چشمه

1396/03/21

گروه سيري در استان ها: پل هفت چشمه در اردبيل ميدان پانزده خرداد ابتداي خيابان ساحلي و روي رودخانه با ليقلو چاي واقع شده است

پل هفت چشمه که بنام هاي ججين، پل داشکسن و يدي گوزلي، کورپي قرمزي نيز ناميده مي شود داراي هفت چشمه است و آثار دوره صفوي است.
تيم مکاتبين در متن زير تلاش مي کند از تمامي نام هاي اين پل استفاده کند و باور به اين دارد که اين اسامي ارزش تاريخي خود را دارند.
ستارخان سردار ملي مشروطيت بعد از فرار از زندان نارين قلعه اردبيل خود را به کنار يدي گوزلي رسانده و به ياران خود، که با اسب منتظرش بوده اند، ملحق مي شود و راهي نجف اشرف مي شود تا فتواي مشروطه را از مجتهدين اخذ کند.
ججين يادگار دوره صفويه بوده و از سال 1374 ه. ش عمليات مرمت آن شروع شده است کورپي قرمزي شامل هفت دهانه آجري با قوس پنج و هفت و موج شکن هاي سنگي مي باشد ملات بکار رفته در ساختمان پل، گچ و آهک مي باشد، پل داشکسن در تاريخ 28 مرداد 1348 با شماره? ثبت 875 به‌ عنوان يکي از آثار ملي ايران شناخته شد.
يکي از پل هاي تاريخي شهر اردبيل است که گردشگران زيادي را براي بازديد به سوي خود جذب مي‌ کند. اين پل در قريه ججين که امروزه بخشي از حاشيه غربي شهر اردبيل به شمار مي‌ آيد بر روي رودخانه بالخلو برپا شده است و گذر وسايل نقليه سبک و افراد پياده رو را تأمين مي‌ کند و به نام هاي يدي گوز (هفت چشمه)، ججين و داشکسن نيز معروف است.
پل ججين داراي هفت چشمه با پايه‌ هاي سنگي و طاق‌ هاي ضربي جناقي آجري مي باشد و حالت تقارني دارد. دهانه وسطي پل باعث زاويه دار بودن عرشه شده است ملات به کار رفته در ساختمان پل، گچ و آهک مي‌ باشد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

پل هفت چشمه

پل هفت چشمه
خروج

گروه سيري در استان ها: پل هفت چشمه در اردبيل ميدان پانزده خرداد ابتداي خيابان ساحلي و روي رودخانه با ليقلو چاي واقع شده است

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها