عصر آذربایجان

گزارش خبر

تبريز 2018 بهترين فرصت براي ارائه ايده کسب و کار است

تبريز 2018 بهترين فرصت براي ارائه ايده کسب و کار است

1396/02/24

گروه گزارش: يک فعال کارآفريني مي گويد که تبريز 2018 بهترين فرصت براي ارائه ايده در اين زمينه است و مي توان با استفاده از ظرفيت_هاي اين رويداد مهم زمينه فعاليت کسب و کار هاي جديد را فراهم نمود. حدود 9 ماه به آغاز تبريز 2018، زمان باقي‌مانده و هرروز که برگي از تقويم تاريخ روي‌هم گذاشته مي‌شود، به اين رخداد نزديک‌تر مي‌شويم. شيخي مشاور مدرس و محقق کارآفريني به همراه تعدادي از دانشجويان گردشگري، به ارائه مباحث و تبادل نظر پيرامون آثار فرهنگي و معماري در گردشگري شهر تبريز پرداختند.

گروه گزارش: يک فعال کارآفريني مي گويد که تبريز 2018 بهترين فرصت براي ارائه ايده در اين زمينه است و مي توان با استفاده از ظرفيت_هاي اين رويداد مهم زمينه فعاليت کسب و کار هاي جديد را فراهم نمود. حدود 9 ماه به آغاز تبريز 2018، زمان باقي‌مانده و هرروز که برگي از تقويم تاريخ روي‌هم گذاشته مي‌شود، به اين رخداد نزديک‌تر مي‌شويم. شيخي مشاور  مدرس و محقق کارآفريني به همراه تعدادي از دانشجويان گردشگري، به ارائه مباحث و تبادل نظر پيرامون آثار فرهنگي و معماري در گردشگري شهر تبريز پرداختند.
*ظرفيت هاي اقتصادي تبريز 2018 و نقش آن در توسعه اين شهر را چگونه ارزيابي مي_کنيد؟ به نظر شما اين رويداد تاثيري در توسعه شهري تبريز خواهد داشت؟ به نام خدا  بسيار ممنونم که در ادامه سلسله نشست هاي تخصصي تبريز2018 اين فرصت فراهم شد تا بنده در خدمت مخاطبان پايگاه خبري تبريزبيدارو دانشجويان رشته جهانگردي باشم. صنعت گردشگري دومين صنعت مهم جهان است که تاثير بسزايي در توسعه اقتصادي و اشتغالزايي دارد و در دنيا از هر 11 نفر 2 نفر در اين صنعت فعاليت مي کند. البته گردشگري صنعت بسيار وسيعي است که مهمان نوازي و پذيرايي از توريست بخشي از آن است و بخشي هم وسايل نقليه مسافرتي است که مي تواند در اين حوزه به گردشگران خدمات ارائه کند.
به عنوان مثال اگر بخواهيم کشور آمريکا را بررسي کنيم مشاهده مي شود که صنعت توريسم دومين صنعت درآمدزاي اين کشور است و حتي صنعت اصلي برخي از کشورها نيز مي باشد بطوري که کشور همسايه مان ترکيه سالانه نزديک 24 ميليارد دلار از اين طريق درآمد کسب مي کند در حالي که ايران در عين دارا بودن اکثر پتانسيل هاي لازم، سالانه تنها 6 ميليارد تومان از طريق صنعت توريسم درآمدزايي مي کند يعني ايران يک چهارم کشور ترکيه از طريق صنعت توريسم درآمد کسب مي کند و اين بيانگر اين است که اين صنعت ظرفيت ها و پتانسيل هاي لازم براي فعاليت در اين حوزه را داراست بويژه شهر تبريز که به دليل دارا بودن بناهاي تاريخي و اکوتويسم طبيعي، پتانسل هاي اجتماعي و فرهنگي مي تواند جايگاه مناسبي در اين حوزه داشته باشد. تبريز به عنوان مهمترين شهر در شمالغرب کشور مي تواند با سرمايه گذاري بيشتر در صنعت توريسم و گردشگري حرفي براي گفتن باشدچرا که سرمايه گذاري در اين حوزه موجبات رشد اقتصادي و اشتغالزايي را فراهم خواهد کرد.
*روشهاي نوين کسب و کار و درآمد چيست؟ فارغ التحصيلان رشته جهانگردي و مديران شهري چگونه مي توانند از اين روشها در حوزه تبريز 2018 در راستاي اشتغالزايي استفاده کنند؟ گردشگري حوزه اي خدماتي در سراسر دنياست و حتي در ايران رشد حوزه خدمات نسبت به ساير حوزه ها بيشتر است بطوري که 60 درصد افراد در حوزه خدماتي مشغول فعاليت هستند لذا دو حوزه خدمات و گردشگري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي فراواني براي اشتغالزايي برخوردار است.  البته اگر بخواهيم به بحث کارآفريني از ديدگاه بالاتر نگاه کنيم کارآفريني در شرکت ها و سازمان هاي مربوطه صورت مي گيرد يا در شرکت هاي مستقلي که در اين زمينه فعاليت مي کنند تا اين خدمات را ارائه دهند. اگرچه کارآفريني با اشتغالزايي ارتباط دارد اما تفاوت هايي نيز دارد. کارآفريني همواره با نوآوري همراه است و شرکت هايي مي توانند مشتري جذب کنند که هميشه در کارشان نوآوري داشته باشند. محققان کارنو آورانه را در پنج حوزه مي دانند که اين حوزه ها عبارتند از حوزه هايي که در آنها محصولات و خدمات نوين ارائه شود تا وارد بازارهاي جديد شويم، استفاده از مواد اوليه نوين، استفاده از فرايندهاي جديد، که اين فرايندها مي تواند خدمت باشد، در نهايت تغيير در ساختار صنعت چرا که در گذشته تمامي امور در اين حوزه بصورت فيزيکي صورت مي_گرفت مثل رزرو بليط يا هتل اما امروزه بسياري از اين کارها از طريق اينترنت صورت مي گيرد. لذا شرکت ها يا افرادي که در اين حوزه فعاليت مي_کنند مي توانند با اعمال برخي نوآوري ها با استفاده از ظرفيت هاي اين حوزه ميزان کسب و کار را افزايش دهند. تا هم به توريست ها خدمات ارائه دهند و هم زمينه اشتغال خود را فراهم نمايند و مي توان گفت در اين حوزه  زمينه کارآفريني و اشتغالزايي فراوان است. البته نياز به سرمايه گذاري کمتري نسبت به ساير حوزه ها دارد و برعکسِ ساير حوزه ها در مدت بسيار کمي مي توان اين زمينه ها را ايجاد کرد. به ويژه در تبريز به دليل استقرار رشته مديريت جهانگردي در دانشگاه تبريز، اين کار به سهولت مي تواند صورت گيرد و در اين حوزه مي توان از فارغ التحصيلان اين رشته استفاده کرد. تبريز 2018 بهترين فرصت براي ارائه ايده در اين زمينه است و مي توان با استفاده از ظرفيت هاي اين رويداد مهم زمينه فعاليت کسب و کار هاي جديد را فراهم نمود. يا مي توان با سازمان ها و شرکت هايي که در اين زمينه فعاليت مي کنند همکاري نمايند و ايده هاي نوين خود را به اين سازمان ها ارائه دهند و از اين طريق خواهند توانست هم زمينه اشتغال خود را فراهم کنند و هم اين سازمان ها را ارتقا دهند. البته تعداد نفراتي که مي توانند در اين سازمان ها فعاليت کنند با توجه به اين فرصت مي تواند افزايش يابد و هم از لحاظ اجتماعي موجب اشتغالزايي شود و هم از لحاظ اقتصادي در آمدزايي شود تا با تزريق اين درآمدها به شهر چون ضريب گردش پول در ايران تقريبا چهار برابر است و علاوه بر آن درآمد حاصل از آن به ساير صنايع موجود در شهر تزريق مي شود و در نهايت سطح رفاه را در جامعه ارتقاء مي دهد.
* با توجه به شرايط اقتصادي کشور به نظر شما چه افرادي مي توانند موفق تر باشند، افراد ريسک پذير يا ريسک گريز؟ آيا مي توان موفقيت در حوزه کارآفريني را تضمين کرد؟ مي دانيم که افراد همواره در تعامل با محيط اطراف خود هستند و مي تواند به محيط خود تاثير بگذارد البته اين تاثيري گذاري بستگي به خود فرد نيز دارد، بعنوان نمونه تاثيرگذاري فردي همچون گاندي بر محيط اطرافش بسيار زيادتر از شخصي است که اعتماد به نفس کمتري دارد و تاثير محيط بر اينگونه افراد بيشتر است. البته برخي از مسائل محيط قابل پيش بيني نيست. اين تاثيرگذاري مي تواند به روشهاي مختلفي اتفاق بيفتد در گذشته که پيشرفت هاي تکنولوژي به شکل امروزي نبود، با برنامه_ريزي_هاي استراتژيک افراد و شرکت ها مي توانستند اهداف خود را دنبال کنند اما اکنون تحولات به حدي است که پيش بيني موقعيت بسيار سخت شد و در نتيجه اقدام به طرح سناريو در اين زمينه کردند و برنامه ها انعطاف پذير شدند و قابليت تغيير دارند. اما مهم اين است که مسيري را براي خود مشخص کنيم تا با توجه به آن عمل کنيم. برخي از افراد ريسک گريز هستند و از کارهاي عادي و روتين مثل کارمندي خوششان مي آيد که متاسفانه فعاليت در اين حوزه کاهش يافته و تعدادي نيز جسور و ريسک_پذير هستند که اين افراد نيز ممکن است خود را دچار مشکل نمايند. اما کارآفرينان در حد معقول ريسک مي کنند تقريبا 50 درصد ريسک پذيري دارند اگر فرصتي وجود داشته باشد که امکان تغيير داشته باشد، اين تغيير را ايجاد مي_کنند ولي در حوزه هايي که امکان شکست بيشتر از موفقيت باشد وارد نمي شوند يکي از ويژگي هايي که کارآفرينان را نسبت به بقيه متفاوت مي کند همين قابليت ريسک پذيري اين افراد است. در شرايط عادي جامعه نيز تاثير ريسک پذيري و ريسک گريزي را مي توان در حوزه کارآفريني مشاهده کرد.
*به نظر شما به چه سمتي حرکت کنيم که هم پايه هاي گردشگري اين شهر تقويت شود و هم بازار کار مورد نياز براي فارغ التحصيلان اين رشته فراهم شود؟ يکي از وظايف دولت فراهم کردن رفاه اقتصادي در جامعه است که کنترل تورم يکي از روشهاي دستيابي به رفاه اقتصادي است، علاوه بر آن دولت بايد اشتغالزايي کند اما مشاهده مي کنيم که رفته رفته اشتغال به صورت رسمي و کارمندي کمتر مي_شود و تکنولوژي و ربات جايگزين انسان مي_شود به همين دليل در اين راستا بايد از بخش خصوصي و کارآفريني کمک بگيريم. کاهش ظرفيت پذيرش دانشجو در اين رشته نيز معقول نيست چرا که وجود فرد تحصيل کرده بيکار در جامعه بهتر از وجود فرد تحصيل نکرده است اما در عين حال فردي که تحصيلات دانشگاهي دارد بايد انتخاب رشته تحصيلي اش هدفمند و از روي برنامه باشد و توانمندي ها و استعداد_هايش متناسب با رشته تحصيلي اش باشد و با فرصت هاي کاري رشته تحصيلي اش منطبق باشد يکي از اين روش ها اين است که با کسب و کارهاي فعال در اين حوزه فعاليت کند و اگر ظرفيت اين بخش ها محدود است، فرصت_هاي کسب و کار جديد ايجاد شود. مثلا در حوزه توريسم با توجه به وجود اماکن تاريخي  فرهنگي و اکوسيستم طبيعي چشمه_هاي آب معدني در اطراف شهر تبريز که مناسب براي همه فصول سال است مي توان حتي توريسم درماني ايجاد کرد. سالانه تعداد افراد سالخورده و ثروتمند در جهان افزايش مي_يابد و اين افراد بعد از بازنشستگي به گردش مي روند و اين زمينه اي براي افزايش گردشگري است لذا رويداد تبريز 2018 مي تواند نقطه عطفي براي ما در اين حوزه باشد و بايد روند صعودي در اين راستا در نظر داشته باشيم و بايد ظرفيت هاي مختلف صنعت توريسم را در جامعه معرفي کنيم و يا زمينه هاي حديد را در اين راستا فراهم کنيم تا بتوانيم گردشگران بسياري را جذب کنيم. با توجه به اينکه ايران کشوري مسلمان نشين است لذا اين کشور مي_تواند يکي از مقاصد حذب گردشگري حلال در جهان باشد اما متاسفانه ما در اين عرصه ضعيف عمل کرده ايم. در حال حاضر کشورهايي مثل مالزي، اندونزي، ترکيه، مصر و حتي اسپانيا در اين حوزه به صورت برند تبديل شده اند و گردشگران مسلمان را جذب و به آنها خدمات توريستي ارائه مي دهند. اگرچه تمام خدماتي که ما ارائه مي دهيم حلال است اما نتوانسته ايم در اين حوزه برند باشيم و توريست_ها را جذب کنيم.
*هر چقدر ميزان جلب رضايت مشتري افزايش يابد به تبع آن درآمد حاصل از آن نيز افزايش خواهد يافت. در اين راستا نحوه برخورد هتل ها و مسافرخانه هاي شهر تبريز را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ مهمترين مسئله در جلب رضايت مشتري اين است که نسبت به مشتري ديد بلند مدت داشته باشيم و اينکه در طول عمر مشتري چقدر وي خريد خواهد کرد و چقدر خدمات ارائه خواهيم داد؟ ولي متاسفانه اين ديدگاه در تبريز کوتاه مدت است و سعي مي_کنند از همان باري که مشتري مراجعه کرده بهره برداري کنند هر چند که مشتري ناراضي باشد. هر مشتري ناراضي با تبليغات منفي خود مي تواند 10 الي 20 مشتري بالقوه را از بين ببرد. در حالي که هزينه راضي کردن يک مشتري برابر يک پنجم هزينه جذب مشتري جديد است پس نتيجه مي گيريم ارائه خدمات مناسب و رضايت_مندي مشتري باعث تبليغات مثبت و در نهايت جذب مشتري جديد و درآمدزايي مي_شود. همانگونه که مستحضريد نارضايتي يک مشتري از يونايتد ايرلاينز و عدم رسيدگي اين شرکت به شکايت اين مشتري باعث شد تا اين مشتري ناراضي کليپي بر عليه يونايتد ايرلاينز بسازد و پخش کند، ده ميليون نفر از اين کليپ ديدن کردند و باعث شد سهام اين شرکت افت کند و درآمد کمتري نيز کسب کند. پس نتيجه مي_گيريم بايد در اين حوزه به مشتري توجه بيشتري شود. اصلي در بازاريابي خدمات مطرح است که دو بند دارد، بند اول اينکه حق هميشه با مشتري است. بند دوم هم اينکه اگر فکر مي کنيد مشتري خيلي پررو است باز به بند اول مراجعه کنيد چون هميشه حق با مشتري است هر چند دليلي نداشته باشد، بايد در هر صورت رضايت مشتري را جلب کنيم. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از تبريزبيدار، در اين حوزه چون بخشي از اين توريست ها داخلي و بخشي نيز توريست خارجي هستند اگرچه در رويداد تبريز 2018   تبريز بعنوان پايتخت گردشگري کشورهاي اسلامي معرفي شده و بر روي کشورهاي اسلامي تاکيد شده است اما در بين همين کشورهاي اسلامي نيز فرهنگ ها و زبانهاي مختلفي وجود دارد بنابراين لازم است فعالين اين حوزه با زبانها و فرهنگ هاي مختلفي آشنا شوند، چون تاکنون با اين حجم بالاي توريست روبه رو نشده اند پس بايد متخصصين در اين حوزه از دانشجويان و فارغ_التحصيلان اين رشته استفاده کنند تا بتوانند خدمات بهتر و بيشتري به اين گردشگران ارائه دهند تا رضايت مشتري را جلب کنند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

تبريز 2018 بهترين فرصت براي ارائه ايده کسب و کار است

تبريز 2018 بهترين فرصت براي ارائه ايده کسب و کار است
خروج

گروه گزارش: يک فعال کارآفريني مي گويد که تبريز 2018 بهترين فرصت براي ارائه ايده در اين زمينه است و مي توان با استفاده از ظرفيت_هاي اين رويداد مهم زمينه فعاليت کسب و کار هاي جديد را فراهم نمود. حدود 9 ماه به آغاز تبريز 2018، زمان باقي‌مانده و هرروز که برگي از تقويم تاريخ روي‌هم گذاشته مي‌شود، به اين رخداد نزديک‌تر مي‌شويم. شيخي مشاور مدرس و محقق کارآفريني به همراه تعدادي از دانشجويان گردشگري، به ارائه مباحث و تبادل نظر پيرامون آثار فرهنگي و معماري در گردشگري شهر تبريز پرداختند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها