عصر آذربایجان

گزارش خبر

ديپلماسي ورزش و توسعه

ديپلماسي ورزش و توسعه

1396/02/24

گروه ورزشي: در دنياي امروز، ديپلماسي عمومي به ويژه ديپلماسي ورزش مورد توجه دولت ها و ملت ها قرار گرفته و همه تلاش مي_کنند به تبع حضور بازيکنان خود به عنوان سفيران کشورها و بالعکس ميزباني از مسابقات از فرصت همگرايي، تعامل با فرهنگها و تفاهم بين المللي بيشتر بهره برده و آن را زمينه توسعه خود قرار دهند.

گروه ورزشي: در دنياي امروز، ديپلماسي عمومي به ويژه ديپلماسي ورزش مورد توجه دولت ها و ملت ها قرار گرفته و همه تلاش مي_کنند به تبع حضور بازيکنان خود به عنوان سفيران کشورها و بالعکس ميزباني از مسابقات  از فرصت همگرايي، تعامل با فرهنگها و تفاهم بين المللي بيشتر بهره برده و آن را زمينه توسعه خود قرار دهند.
در ديپلماسي نوين (کاربرد قدرت نرم در روابط) که از آن به ديپلماسي عمومي نيز ياد مي‌شود مقولاتي مهم چون هنر، ورزش، دانش  فرهنگ، تاريخ و مذهب نقش موثر و کليدي ايفا مي‌کنند که با نقش آفريني سازمان هاي مردم نهاد و انجمن ها عملاً خلاء هاي ديپلماسي سنتي که عموماً مبتني بر سياست و اقتصاد است برطرف شده و بازيگران جديد عهده دار مسئوليت ها و مکمل و محرک ديپلماسي رسمي مي شوند.
اما در ميان ديپلماسي‌هاي نوين، امروزه "ديپلماسي ورزش" به عنوان يک پديده فراگير بيش از ساير حوزه ها جلوه گري کرده و نقش بمراتب مهمي را در حوزه ارتباطات بين الملل ايفا مي کند و مطابق بررسي ها و تحقيقات مدون اين شيوه ديپلماسي در ميان انواع گوناگون ديپلماسي ها در مرتبه بعد از ديپلماسي رسمي جاي گرفته است. از اين منظر در دنياي امروز  ديپلماسي عمومي به ويژه ديپلماسي ورزش مورد توجه دولت ها و ملت ها قرار گرفته و همه تلاش مي کنند به تبع حضور بازيکنان خود به عنوان سفيران کشورها و بالعکس ميزباني از مسابقات، از فرصت همگرايي، تعامل با فرهنگها و تفاهم بين المللي بيشتر بهره برده و آن را زمينه توسعه خود قرار دهند. اين روزها اردبيل با ديرينه تمدني و فرهنگي و نيز پتانسيل‌هاي بي‌بديل گردشگري که دارد به دليل ميزباني مسابقات واليبال اميدهاي آسيا کانون توجه دنيا واقع شده و همه روزه نام اين شهر به اعتبار چنين رويداد بين‌المللي در رسانه‌هاي دنيا مطرح و تکرار مي‌شود.
رخداد مسابقات بين‌المللي اميدهاي آسيا اثبات کرد که مسبوق بر اين ساز و کار مشخصي براي بهره گرفتن از ديپلماسي ورزش در سطح ملي براي توسعه متوازن و عادلانه وجود نداشته و از طرفي هم مسئولان محلي در ادوار مختلف نيز چه بسا در اين زمينه سردرگم و دچار بي_برنامگي مفرط بوده اند اما خوشبختانه در دوره حاضر به اهميت اين موضوع واقف شده و توانستند اتفاق کنوني را رقم بزنند.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، و سرانجام هرچند براي ميزباني اردبيل در مسابقات بين المللي ورزشي، ديرهنگام اقدام شد اما لازم است مسئولان محلي به ابتناي نهايت شايستگي اردبيل در برپايي مسابقات واليبال اميدهاي آسيا، تلاش و رايزني هاي خود را با مقامات مسئول در وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون ها و البته با استفاده از اسطوره هاي جهاني خود همچون علي دايي، حسين رضازاده و دهها افتخارآفرين عرصه ورزش از اين خطه انجام دهند تا با ميزباني هاي مجدد و مکرر اردبيل در ورزش‌هاي گوناگون، از ديپلماسي ورزش به عنوان ابزار موثر در عرصه جهاني بيش از پيش بهره گرفته شود بلکه اردبيل از غربت تاريخي فاصله بگيرد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

ديپلماسي ورزش و توسعه

ديپلماسي ورزش و توسعه
خروج

گروه ورزشي: در دنياي امروز، ديپلماسي عمومي به ويژه ديپلماسي ورزش مورد توجه دولت ها و ملت ها قرار گرفته و همه تلاش مي_کنند به تبع حضور بازيکنان خود به عنوان سفيران کشورها و بالعکس ميزباني از مسابقات از فرصت همگرايي، تعامل با فرهنگها و تفاهم بين المللي بيشتر بهره برده و آن را زمينه توسعه خود قرار دهند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها