عصر آذربایجان

گزارش خبر

عدم توجه به کارآمدي پاشنه آشيل انتخابات

عدم توجه به کارآمدي پاشنه آشيل انتخابات

1396/02/17

سرويس سياسي: کارآمدي کانديداها و عدم توجه به اين موضوع در انتخابات موضوعي است که مورد غفلت قرار مي گيرد، در حالي که بايد به موضوع کارآمدي و توانمندي کانديداها بيش از اين دقت شود.

سرويس سياسي: کارآمدي کانديداها و عدم توجه به اين موضوع در انتخابات موضوعي است که مورد غفلت قرار مي گيرد، در حالي که بايد به موضوع کارآمدي و توانمندي کانديداها بيش از اين دقت شود.
به گزارش عصرآذربايجان، توجه به توانمندي و کارآفريني کانديداهاي شوراي اسلامي شهرها يکي از مباحث مهم در انتخاب اعضاي شوراي اسلامي شهر است ولي آنچه عملا امروز شاهد آن هستيم، سياسي کاري در انتخابات اعضاي شوراي اسلامي شهر است. در اين ميان شايد کمتر کسي به توانمندي و کارآمدي افراد دقت کند، از سوي ديگر به دليل بالا بودن حجم وعده وعيدها، مردم فريب اين وعده را خورده و به جاي اينکه به توانمندي و تخصص افراد راي دهند به وعده ها راي مي دهند.
علاوه بر اين، توجه به مسائل و مشکلات شهري نيز موضوعي است که بايد در انتخابات شوراي اسلامي شهرها مورد توجه قرار گيرد، به طوري که لازم است اعضاي شوراي اسلامي شهرها نسبت به مسائل جامعه و مسائل شهري از حساسيت بالايي برخوردار باشند. هم اکنون شوراي اسلامي شهر اروميه تبديل به شوراي اسلامي شهرداري شده است و بسياري از وظايفي که شوراي اسلامي دارد، توسط اعضاي اين شورا مورد بي توجهي قرار گرفته است.
در اين ميان نبايد از نقش نظارتي شوراي اسلامي شهر غافل شد و بايد شاهد شوراي شهر فعال باشيم، امروزه شوراي اسلامي شهر اروميه به شوراي منفعل تبديل شده است که طرح هاي مسائل شهري که توسط شهردار مطرح مي شود را يا رد و يا تاييد مي کنند و از دل خود همين شورا هيچ ايده و نظري براي توسعه مسائل اجتماعي  فرهنگي، عمراني و ... شهر ارائه نمي شود و عملا شوراي اسلامي شهر اروميه به شوراي اسلامي منفعل تبديل شده است.
*کارآمدي موضوع مهم در انتخاب اعضاي شوراي اسلامي شهرها
دبير حزب موتلفه آذربايجان غربي در اين خصوص مي گويد: نگاه کانديداهاي شوراي اسلامي شهر بايد به جامعه و مسائل شهري گسترده باشد چرا که وظايف شوراي شهر فقط انتخاب شهر و سرکشي به پروژه هاي عمراني نيست و شوراي شهر وظايفي بيش از اينها دارد. يحيي عماري تصريح کرد: فراموش نکنيم، هر ملت شايسته همان حکومتي است که برآن ملت حکومت مي کند و اگر امروز شاهد برخي مسائل در شوراي اسلامي شهر اروميه هستيم، اين امر نتيجه انتخاب خودمان در دور قبل بود. وي با بيان اينکه بايد فرد کارآمدي را براي شوراهاي اسلامي شهر انتخاب کنيم، اذعان داشت: پاشنه آشيل سيستم هاي انتخاباتي ايران اين است که به کارآمدي دقت نمي کنيم و پس از آن با مشکل مواجه مي شويم.
اين مسؤول با بيان اينکه بايد افرادي انتخاب شوند که مسائل شهري را به خوبي رصد کرده و دراين خصوص صاحب نظر باشند، اعلام کرد: اگر امروز فردي را انتخاب کنيم که تخصص دارد  سپس دچار آفت نمي شويم. دبير حزب موتلفه آذربايجان غربي ادامه داد: بايد در انتخاب کانديداها دقت شود و ببينيم آيا افراد ثروت بادآورده دارند يا نه؟ باند بازي کرده و يا نگاه آنها به همه يکسان است؟ بايد دقت کنيم افرادي که قبلا در شورا بودند براي خود کار کرده اند يا براي مردم؟ و در مجموع، جواب تمام اين سوالات  معيار انتخاب ما براي شوراي اسلامي شهر باشد.
عماري با بيان اينکه در اين ميان نظارت و برنامه_ريزي نيز از شاخصه هاي ديگر انتخاب است  تصريح کرد: برخي کانديداها در وعده هاي انتخاباتي خود از استخدام، واگذاري طرح هاي ميلياردي به افراد آشنا و خيلي مسائلي که در حد اختيارات شوراي اسلامي شهر نيست سخن به ميان مي آورند ولي بايد اين کانديداها خدا را بالاي سر خود ببينند چرا که شوراي اسلامي شهر محل سياست بازي نيست. وي با بيان اينکه نبايد دچار اشتباه شويم، افزود: اگر امروز انتخاب آگاهانه داشته باشيم فردا از وضعيت حاکم بر شوراي اسلامي شهر ناله نخواهيم کرد. اين مسؤول افزود: انتخاب افراد را حکومت به ما تحميل نمي کند و در اين ميان خود ما هستيم که اعضاي شوراي اسلامي شهرها را مشخص مي_کنيم و بايد در انتخاب خود بيشتر دقت کنيم.
*پاکدستي کانديداها مد نظر قرار گيرد
دبير حزب موتلفه آذربايجان غربي  با بيان اينکه عدم خيانت به بيت المال نيز از ديگر مولفه_هايي است که بايد در انتخاب افراد مد نظر قرار گيرد، گفت: بايد کانديداها پاکدست بوده و بتوانند مشکلات مردم و جامعه شهري را در حد توان رفع کنند. عماري با بيان اينکه مراجعه به سوابق کانديداها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد  اظهار داشت: شاهد بودم که يکي از اعضاي دور قبل شوراي اسلامي شهر اروميه فرق کميسيون ماده 100 و حساب 100 امام را نمي دانست؛ اين نشان مي دهد اين فرد با باند بازي و وعده هاي بي_اساس به شوراي اسلامي شهر راه يافته است. وي ادامه داد: اگر امروز در انتخاب خود دقت کنيم  پس از انتخابات پشيمان نخواهيم بود. اين مسؤول يادآور شد: براي انتخاب افراد بايد بيش از اين دقت کنيم، و در بررسي هاي خود سوابق، تجربه  خانواده، پاک دستي، صداقت و خدمتگذاري فرد را بيش از پيش مد نظر قرار دهيم. عماري با بيان اينکه تجسس در زندگي افراد را نمي پسندم  اضافه کرد: بايد با دقت بيشتري در انتخاب افراد اقدام کرد چرا که مقام معظم رهبري نيز فرمودند که با دستمال کثيف نمي توان شيشه کثيف را پاک کرد.
*براي اصلاح امور تلاش کنيم
دبير حزب موتلفه آذربايجان غربي با اشاره به عملکرد شوراي اسلامي فعلي اروميه، خاطرنشان کرد: شوراي فعلي آنطور که بايد عملکرد خوبي نداشت ولي در کل عملکرد خوب داشت و بايد بيش از اين به مسائل فرهنگي و مطالبات رهبري در شوراي شهر اروميه توجه شود. عماري با بيان اينکه انتظار داريم شوراي اسلامي شهرها به مسائل فرهنگي، عاشورايي و مطالبت رهبري توجه داشته باشند، اعلام کرد: تهاجم فرهنگي نيز موضوعي است که نبايد در شوراي شهر فراموش شود.
وي با بيان اينکه شوراهاي اسلامي شهرها اعتباراتي دارند بايد آن را در سرفصل هاي مختلف هزينه کنند، گفت: متاسفانه شوراي اسلامي شهر کنوني در مسائل فرهنگي به خوبي عمل نکرده است. اين مسؤول تصريح کرد: نبايد به وضع موجود قانع باشيم و لازم است براي اصلاح امور بيش از اين تلاش کنيم.
دبير حزب موتلفه آذربايجان غربي گفت: اميدوارم مردم در انتخاب خود به افراد اصلح تر راي دهند تا شاهد شوراي شهر پوياتر، فعال تر و کارآمدتري باشيم. عماري خاطرنشان کرد: در شهرها مديريت را به شوراهاي اسلامي شهر واگذار مي کنيم و بايد اعضاي شوراي اسلامي شهرها از تجربه خوبي برخوردار باشند .
وي گفت: تعجب من از اين است که حجم بالاي ثبت نامي ها را در اين دوره شاهد بوديم اين در حالي است که براي شوراي شهر تخصص مي_خواهد که بسياري از اين کانديداها شايد از تخصص لازم براي شوراي اسلامي شهر برخودار نباشند، حال آنها با چه انگيزه اي وارد اين عرصه شده اند، نمي دانم.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

چرا بود و نبود احمدي نژاد تفاوتي به حال روحاني نمي_کند

چرا بود و نبود احمدي نژاد تفاوتي به حال روحاني نمي_کند
خروج

انتخابات 96 با همه اتفاقات افتاده در دولت و حواشي به وجود آمده به يک معادله چند مجهولي تبديل شده است. معادله اي که اکنون با کناره گيري احمدي نژاد از حضور در رقابتها مجهولاتش بيشتر هم شده است.

حاشيه سازي امن سياسي و اقتصادي در آستانه انتخابات

حاشيه سازي امن سياسي و اقتصادي در آستانه انتخابات
خروج

حاشيه هاي سياسي و اقتصادي در کشور زماني واژه امنيت را صرف مي_کند که شبهات و دغدغه هاي نسل سوم جامعه در راستاي مطالبات مردمي مرتفع گردد.

کسب و کار رسانه اي از انتخابات

کسب و کار رسانه اي از انتخابات
خروج

سرويس سياسي: اعلام اسامي تائيد صلاحيت_شدگان انتخابات رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر و روستا و نزديکي زمان تبليغات و انتخابات باعث گرديده عده اي با قدرت رسانه اي و گرفتن وعده هاي مالي و … در صدد تخريب يکسويه و پيروزي کانديدا مورد نظر خود باشند.

عدم توجه به کارآمدي پاشنه آشيل انتخابات

عدم توجه به کارآمدي پاشنه آشيل انتخابات
خروج

سرويس سياسي: کارآمدي کانديداها و عدم توجه به اين موضوع در انتخابات موضوعي است که مورد غفلت قرار مي گيرد، در حالي که بايد به موضوع کارآمدي و توانمندي کانديداها بيش از اين دقت شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها