عصر آذربایجان

گزارش خبر

غم نان بر دل کودکان کار

رد قرمز چراغ راهنمايي فرصت کسب است//

1396/01/27

گروه اجتماعي: کودکان خياباني تصوير هر روزه بسياري از خيابان‌هاي اردبيل است کودکاني که غم نان چهره آن ها را کدر کرده و خيابان ها را آخرين گريزگاه قرار داده اند. دورتا دور خياباني که گفته مي‌شود، بالاي شهر، پسرک قلمرويي براي خود ساخته است. لباس‌هاي ارزاني به تن کرده و دسته 500 تايي گل سرخ را به دست گرفته است. زماني در بساطشان فقط آدامس‌هاي ارزان موزي و شکلات‌هاي 200 توماني پيدا مي‌شد، اما وقتي مشتريان طالب شاخه گل شدند، گل‌فروشي نيز به مشاغل هر روزه اضافه شد. نه تمايلي به حرف زدن دارد و نه دوست دارد به غير از فروش گل‌ها حرف ديگري بزند. هر رد قرمزي که به چراغ راهنمايي مي‌افتد فرصتي است تا کسب‌وکار را رونق بخشد.

گروه اجتماعي: کودکان خياباني تصوير هر روزه بسياري از خيابان‌هاي اردبيل است  کودکاني که غم نان چهره آن ها را کدر کرده و خيابان ها را آخرين گريزگاه قرار داده اند. دورتا دور خياباني که گفته مي‌شود، بالاي شهر، پسرک قلمرويي براي خود ساخته است. لباس‌هاي ارزاني به تن کرده و دسته 500 تايي گل سرخ را به دست گرفته است. زماني در بساطشان فقط آدامس‌هاي ارزان موزي و شکلات‌هاي 200 توماني پيدا مي‌شد، اما وقتي مشتريان طالب شاخه گل شدند، گل‌فروشي نيز به مشاغل هر روزه اضافه شد. نه تمايلي به حرف زدن دارد و نه دوست دارد به غير از فروش گل‌ها حرف ديگري بزند. هر رد قرمزي که به چراغ راهنمايي مي‌افتد فرصتي است تا کسب‌وکار را رونق بخشد.
*کارکردن که عار نيست حتي براي کودک!
ديگري در کنار کمي بزرگ‌تر از خود ايستاده و مسير خيابان را بالا و پايين مي‌کند. بزرگ‌ترش که پا به سن گذاشته اسکاچ‌هاي ظرف‌شويي دستبافت مي‌فروشد. يک سبد پلاستيکي به دست گرفته و خسته که مي‌شود در لبه جدول رنگ و رو رفته استراحتي به خود مي‌دهد. مي‌گويد: کار کردن که عار نيست حتي براي کودک. اين را که مي‌گويد پسرک به نقطه نامعلومي در افق خيره مانده. احساسي در چهره ندارد. به گفته معاون امور اجتماعي بهزيستي اردبيل در حال حاضر 199 کودک کار و خياباني در استان شناسايي شده که اغلب آن ها کودکان خياباني هستند. خسرو اميدوار گفت: کودکان کار به ندرت مشاهده مي‌شوند اما اغلب در مشاغل جمع‌آوري ضايعات، دست‌فروشي، گل‌فروشي  دستمال‌کاغذي فروشي، اسفند دود کردن و پاک کردن شيشه خودرو مي‌توان کودکان کار و خياباني را مشاهده کرد. وي افزود: از مجموع اين کودکان 166 نفر پسر و مابقي دختر است بطوريکه به غير از 21 نفر که در منزل کار مي‌کنند و هشت نفري که در مزرعه کار مي‌کنند، مابقي در مشاغل ذکر شده و اغلب دست‌فروشي مشغول به کار هستند. در عين حال مديرکل بهزيستي استان اردبيل متذکر شد: اکثر کودکان کار در اين استان خانواده ‌دارند و تعداد کودکان خياباني بدون سرپرست بسيار ناچيز است. بهزاد ستاري تأکيد کرد: متأسفانه والدين کودکان را براي امرارمعاش به خيابان‌ها مي‌فرستند و آسيب‌هاي متعددي در هنگام کارکردن اين گروه از کودکان را تهديد مي‌کند.
*فشار بيکاري تحميل شده بر کودکان خيابان
شيشه خودرو بالا است. اصرار دارد که دود اسفند را به داخل خودرو هدايت کند. شايد کمتر از 10 سال سن دارد. اما گشت‌وگذار شبانه‌روزي در خيابان موجب شده جسارت زائدالوصفي پيدا کند. حتي اعتراض راننده نيز اثربخش نيست. در مقابل دود اجباري اسفند تمناي پول دارد. اغلب کودکان خياباني با اصرار و حتي التماس تلاش مي‌کنند اجناس موجود در دست خود را به فروش برسانند. برخي تکدي گري نيز مي‌کنند. با وجود اينکه ستاد ساماندهي کودکان کار و خياباني در استان فعال است و اين ستاد متشکل از 12 دستگاه اجرايي است، برخي متکديان کودک و کودکان کار و خياباني را مي‌توان بارها و بارها در خيابان‌ها مشاهده کرد. چهره برخي به حدي آشنا است که برنامه‌هاي ساماندهي را به زير سؤال مي‌برد. برخي از اين کودکان قلمرو تعريف شده کاري دارند. مسيري از يک خيابان را قرق کرده و به مانند مغازه سيار در آن جا به فروش اجناس خود اقدام مي‌کنند. دست‌فروشي کودکان خياباني اغلب اجناس اندک و ارزان است. اما با فروش کامل آن مجدداً از توليدي‌ها و يا عمده‌فروش‌ها دستمال، گل، سفره، اسفند و جوراب خريداري کرده و در خيابان‌ها مي‌فروشند. اما نکته اينجا است که در اغلب موارد والديني که قادر به تأمين زندگي نيستند  کودکان را مجبور به کار در خيابان مي‌کنند. برخي از اين کودکان معلول هم هستند و در واقع براي تأمين هزينه‌هاي خود به خيابان هدايت مي‌شوند.
*دلسوزي شهروندان به زيان کودکان کار است
برخي شهروندان از مشاهده چهره خسته و آشفته کودکان کار دلگير شده و اجناس آن ها را خريداري مي‌کنند. برخي نيز از تردد کودکان خياباني در خيابان‌ها به جد ناراحت هستند. يکي از شهروندان گفت: هيچ پدر و مادري دوست ندارد فرزندش در خيابان‌ها بزرگ شود و متأسفانه کودکان خياباني نشان مي‌دهد خانواده اين گروه از کودکان با آسيب‌هاي جدي مواجه هستند. نسرين رحماني افزود: کودکان خياباني در برخي مواقع خيابان‌ها و معابر را ناامن مي‌کنند؛ بطوريکه به يکباره در مقابل خودروها مي‌ايستند و انتظار دارند اجناسشان خريداري شود و يا موجب ترافيک پياده‌روها مي‌شوند. رحماني معتقد است کودکان خياباني آسيب روحي و عاطفي جدي براي شهروندان به دنبال دارد و تصوير شهري سالم را مخدوش مي‌کند. اين اظهارات در حالي است که معاون امور اجتماعي بهزيستي استان معتقد است وضعيت ساماندهي کودکان کار با جهش قابل توجه همراه بوده و به واقع به نسبت سال‌هاي گذشته همکاري و احساس مسئوليت ادارات عضو ستاد ساماندهي بهبود يافته است. اميدوار افزود: يکي از مشکلات ساماندهي خلط مبحث کودکان کار و متکديان است؛ بطوريکه در خصوص متکديان بهزيستي هيچ نقشي ندارد و صرفاً کودکان کار و خياباني زير 18 سال توسط اين نهاد حمايت مي‌شوند. وي متذکر شد: علاوه بر اين حمايت از کودکان خياباني و کمک‌هاي نقدي مردم به آن ها خود به اين آسيب دامن مي‌زند. وي تأکيد کرد: زماني که کودکان کار مشاهده مي‌کنند مي‌توانند در خيابان‌ها پول در بياورند، از سوي خانواده براي کار کردن حمايت مي‌شوند.
*ساماندهي کودکان کار بر اساس مصوبه 12 سال قبل
با وجود تلاش بهزيستي و ساير نهادها براي جمع‌آوري و ساماندهي کودکان کار، همچنان قلمروهاي تعريف شده کودکاني که فروشندگان خيابان‌ها هستند در هم نشکسته است. دو سال قبل موضوع بازنگري در آيين‌نامه ستاد ساماندهي کودکان کار و خياباني مطرح شد که به گفته معاون امور اجتماعي بهزيستي اردبيل هنوز که هنوز است تغييري در آيين‌نامه مصوب هيئت‌وزيران در سال 1384 ايجاد نشده است.
اين بازنگري که با هدف شفاف‌سازي وظايف دستگاه‌هاي عضو مطرح شده بود، هنوز راه به جايي نبرده و ساماندهي کودکان کار نيز به جمع‌آوري موقت، رسيدگي مقطعي و دوباره رها کردن کودکان تبديل شده است. بطوريکه برخي شهروندان جمع‌آوري مقطعي کودکان کار را امري فاقد فايده دانسته و به ضرورت بازنگري در اين امر تأکيد دارند. شهروند اردبيلي گفت: در قبرستان‌هاي اردبيل روزهاي پنج‌شنبه  کودکان کار به کررات مشاهده مي‌شوند. علي رستمي اضافه کرد: همه شهروندان با اين تصوير که کودکان 10-15 ساله آب و گلاب مي‌فروشند، قبرها را مي‌شويند و يا دست‌فروشي مي‌کنند آشنا هستند اما هيچ اقدامي از سوي متوليان صورت نمي‌گيرد. با اين وجود معاون امور اجتماعي بهزيستي استان با تأکيد به اينکه جمع‌آوري کودکان کار و خياباني توسط اکيپ‌هايي متشکل از مأموران بهزيستي، نيروي انتظامي و شهرداري است، اضافه کرد: بعد از جمع‌آوري تلاش مي‌شود در مراکز حمايتي برخي نيازهاي کودکان تأمين شود.
با اين وجود بررسي ميداني نشان مي‌دهد فعاليت کودکان خياباني در ملأعام به عينه مشاهده مي‌شود و خود گشت‌هاي کنترلي به سادگي مي‌توانند با يک ساعت گشت‌وگذار خيل عظيمي از اين کودکان را مشاهده کنند. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، کودکان کار تصوير درهم شکستگي بيکاري سرپرستاني است که مسئول مستقيم سلامت جسمي و روحي فرزندان خود هستند. تصويري که هر روز دل مي‌خراشد و بازي‌هاي تکدي کودکانه را در بستر خيابان‌ها گسترده است. کودکاني که در خيابان‌ها قد مي‌کشند و در فردايي نه چندان نزديک شهروندان بالغ اما در هم شکسته شهر خواهند بود. سؤال اينجا است که آيا 12 دستگاه اجرايي قادر به حمايت از 199 کودک کار  و زدودن اين تصوير براي هميشه نيست؟

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

غم نان بر دل کودکان کار

رد قرمز چراغ راهنمايي فرصت کسب است//
خروج

گروه اجتماعي: کودکان خياباني تصوير هر روزه بسياري از خيابان‌هاي اردبيل است کودکاني که غم نان چهره آن ها را کدر کرده و خيابان ها را آخرين گريزگاه قرار داده اند. دورتا دور خياباني که گفته مي‌شود، بالاي شهر، پسرک قلمرويي براي خود ساخته است. لباس‌هاي ارزاني به تن کرده و دسته 500 تايي گل سرخ را به دست گرفته است. زماني در بساطشان فقط آدامس‌هاي ارزان موزي و شکلات‌هاي 200 توماني پيدا مي‌شد، اما وقتي مشتريان طالب شاخه گل شدند، گل‌فروشي نيز به مشاغل هر روزه اضافه شد. نه تمايلي به حرف زدن دارد و نه دوست دارد به غير از فروش گل‌ها حرف ديگري بزند. هر رد قرمزي که به چراغ راهنمايي مي‌افتد فرصتي است تا کسب‌وکار را رونق بخشد.

کودکان کار معضل پنهان جامعه

کودکان کار معضل پنهان جامعه
خروج

گروه اجتماعي: پيش بيني حمايت هاي قانوني، شناسايي 73 کودک کار، نبود کودک خياباني در زنجان، فعاليت موثر سمن ها، نبود پيش بيني قانوني براي پيشگيري، لزوم ارائه آموزش هاي تخصصي براي کاهش معضلات و لزوم رسيدگي به موقع از جمله مسائلي بود که در ميزگرد با موضوع کودکان کار مطرح شد. به حتم کودکان آينده سازان و سرمايه هاي انساني آينده نگر جامعه هستند و هر نوع کوتاهي در تربيت و آموزش آنان منجر به از دست دادن اين گروه از جامعه مي شود. کودکان کار و خياباني يکي از بارزترين نمودهاي افزايش مشکلات اقتصادي به شمار مي آيد که بي توجهي به آن مي تواند ايجاد و گسترش آسيب_هاي اجتماعي را به همراه داشته باشد.

فراموشي کودکان کار در پيچ و خم بوروکراسي

فراموشي کودکان کار در پيچ و خم بوروکراسي
خروج

گروه اجتماعي: در ايران سه دستگاه نيروي انتظامي، بهزيستي و شهرداري قانونا متولي شناسايي و سامان دهي امور کودکان کار هستند ولي متاسفانه بدليل داستان هميشگي و تکراري تعدد دستگاه هاي دولتي عريض و طويل و مشخص نشدن بازيگر اصلي در توليت امور اين کودکان، مديريت و ساماندهي آنها در پيچ و خم بوروکراسي مندرس و نخ نماي اداري به محاق فراموشي سپرده مي شود.

سايه شوم ترين معضل اجتماع بر سر کودکان کار

سايه شوم ترين معضل اجتماع بر سر کودکان کار
خروج

گروه گزارش: از صبح تا شب زير آفتاب سوزان تابستان و سرماي استخوان سوز زمستان کار مي کنند تا خرج زندگي را بدهند، شوم ترين معضل اجتماع دامن خانواده کودکان کار را گرفته است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها