عصر آذربایجان

گزارش خبر

خانه‌هاي قديمي زنجان نمادي از هنر و معماري اصيل آذري

خانه‌هاي قديمي زنجان نمادي از هنر و معماري اصيل آذري

1396/01/20

زنگان، شهين نام_هاي کهن شهر امروزي زنجان است، نام‌هايي که حکايت از قدمت و تاريخچه کهن اين شهر دارد شهر زنجان امروزي تاريخي کهن والبته تاثيرگذار دررويداهاي مختلف تاريخي داشته است.

گروه سيري در استان ها: زنگان، شهين نام_هاي کهن شهر امروزي زنجان است، نام‌هايي که حکايت از قدمت و تاريخچه کهن اين شهر دارد  شهر زنجان امروزي تاريخي کهن والبته تاثيرگذار دررويداهاي مختلف تاريخي داشته است.
شهر زنجان تا اواخر قرن نهم هجري قمري غيرمسکوني و مخروبه بود. در دوران صفويه که آرامش نسبي در منطقه‌ها حاکم شد شهر تجديد بنا شده و مجدداً تکاپوي حيات در آن آغاز شد. با توجه به گزارش سياحان و جهانگردان و هم چنين مطالعه متون تاريخي و بررسي هاي باستان‌شناسي معلوم مي‌شود علي رقم قدمت سه هزار ساله، همه آثار فعلي و بافت شهري نسبتاً جديد است. به عبارت ديگر با عنايت به آنچه که اجمالاً بيان شد شهر زنجان در دوره‌هاي مختلف بر اثر هجوم دشمن تخريب و به مرور شهر جديد بر روي خرابه‌هاي قديمي احياء شده‌است.
شهين، خمسه، زنگان يا زنجان همه نام‌هاي شهري است که طي تاريخ سه‌هزارساله‌اش سه بار ويران‌ و هر بار باشکوه‌تر از گذشته احياشده است و مي‌توان اين تولد دوباره را در تک خانه‌ها و بناهاي قديمي و زيبايش جستجو کرد. بناي شهر زنجان در زمان اردشير بابکان ساخته شده و در آن زمان نام شهين يعني منسوب به شاه به آن اطلاق مي‌شده است و از اواخر دوره قاجاريه به علت استقرار ايل خمسه نام خمسه نيز بر آن نهاده شد. شهر زنجان تا اواخر قرن نهم هجري قمري غيرمسکوني و مخروبه بوده است. در دوران صفويه که آرامش نسبي در منطقه‌ حاکم بوده شهر تجديد بنا شده و مجدداً تکاپوي حيات در آن آغازشده است. حال با مرور گزارش سياحان و جهانگردان و هم‌چنين مطالعه متون تاريخي و بررسي‌هاي باستان‌شناسي معلوم مي‌شود علي رغم قدمت سه‌هزارساله، همه آثار فعلي و بافت شهري زنجان نسبتاً جديد است. به‌عبارت‌ديگر با عنايت به آنچه اجمالاً بيان شد شهر زنجان در دوره‌هاي مختلف براثر هجوم دشمن تخريب و به‌مرور شهر جديد بر روي خرابه‌هاي قديمي احياء شده است؛ بااين‌حال معماري اصيل زنجان همچنان با شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي ناب خود شناخته‌شده است. عمارت دارايي در بافت تاريخي شهر زنجان قرار گرفته، ظاهراً اين بخش از شهر در اواخر دوره قاجار و اوايل حکومت رضاخاني تقريباً مقارن با اواخر جنگ جهاني دوم از سوي دولت وقت به صورت مجموعه اي به اماکن و ساختمان هاي دولتي اختصاص مي يابد که عبارت بودند از عمارت دارايي در باغي معروف به همين نام، بناي دخانيات، اداره غله  انبار قند و شکر. به هر حال تاريخ ساخت بناي دارايي طبق کتيبه اي که بر فراز سردرهاي ورودي جبهه شمالي و جنوبي بنا نقش شده به سال 1316 هجري شمسي اوائل حکومت رضا خاني باز مي_گردد که از همان ابتدا به امور ماليه اختصاص مي يابد. عمارت دارائي حاصل فعاليت و نوآوري معماراني چون وارطان هوان سيان، پل آبکار و گابريل گورکيان است که در دهه هاي نخست سده قرن بيستم تأثير بسيار مثبت و مهمي را بر روي معماري نوين ايران داشتند، دوران فعاليت آنها مصادف با تحولات عميق هنري و معماري در اوائل قرن بيستم در اروپا بود در واقع همزمان با اوج فعاليت معماران بزرگ اروپايي که همگي از  پيشگامان مکتب هنر نو و جنبش معماري مدرن بوده اند. بدين ترتيب اين معماران که از  ارامنه کشور بودند متأثر از اين جريان و روند با فعاليت در رشته معماري به اشاعه اصول و مباني مکتب هنر نو و جنبش معماري مدرن پرداختند و نهضت جديدي را در گستره معماري ايران به وجود آوردند و آثار زيبايي راخلق کردند. بر اساس اسناد و مدارک موجود عمارت زيباي دارايي يکي ار آثار ارزنده اي است که در اين رهگذر توسط پل آبکار بوجود آمده و ميرزا محمد علي مستوفي پيشکار خمسه نخستين رئيس ماليه آن بود.
اين اثر به شماره 2335 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. بناي دارايي در مرکز شهر زنجان و در داخل بافت قديمي شهر، موسوم به سرچشمه واقع  شده که با توجه به بافت فعلي حدوداً در ضلع شمالي شهر که با شيب ملايمي منتهي به ارتفاعات مي شود قرار گرفته است.خانه توفيقي، زنجان: با عنايت به موقعيت گسترش شهر در جهت شرقي و غربي و وجود رود خانه معروف زنجان چاي در جنوب شهر و همچنين مد نظر قرار دادن رشته کوه هاي ضلع شمالي شهر بناي توفبقي در قسمت شرقي شهر و در حد فاصل رشته کوههاي مزبور رودخانه زنجان چاي (در قسمت شمالي رود خانه) واقع است. بناي توفيقي در بافت قديمي شهر در محله معروف به غريبيه بالا که به محله خرابه رجي نيز مشهور بوده، قرار دارد. اين بنا از شمال غرب نزديک به دروازه رشت و از جنوب نزديک به دروازه رشت و از جنوب نزديسک به دروازه قزوين است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، عمارت ذوالفقاري قابل مقايسه با عمارت قوام السلطنه (موزه آبگينه) است. اين اثر به شماره 1852 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

خانه‌هاي قديمي زنجان نمادي از هنر و معماري اصيل آذري

خانه‌هاي قديمي زنجان نمادي از هنر و معماري اصيل آذري
خروج

زنگان، شهين نام_هاي کهن شهر امروزي زنجان است، نام‌هايي که حکايت از قدمت و تاريخچه کهن اين شهر دارد شهر زنجان امروزي تاريخي کهن والبته تاثيرگذار دررويداهاي مختلف تاريخي داشته است.

خانه‌هاي قديمي زنجان

خانه‌هاي قديمي زنجان
خروج

گروه سيري در استان ها: زنگان، شهين نام_هاي کهن شهر امروزي زنجان است، نام‌هايي که حکايت از قدمت و تاريخچه کهن اين شهر دارد شهر زنجان امروزي تاريخي کهن والبته تاثيرگذار دررويداهاي مختلف تاريخي داشته است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها