عصر آذربایجان

گزارش خبر

بقعه ايوب انصاري

بقعه ايوب انصاري

1395/12/08

بقعه ايوب انصاري در 13 کيلومتري جنوب تکاب در نزديکي روستاي دورباش بر فراز کوهي بلند قرار گرفته که بنابر باور مردم، محل دفن سر ايوب انصاري بوده و از اين رو از قدامت و احترام خاصي نزد اهالي محلي برخوردار است.

گروه سيري در استان ها: بقعه ايوب انصاري در 13 کيلومتري جنوب تکاب در نزديکي روستاي دورباش بر فراز کوهي بلند قرار گرفته که بنابر باور مردم، محل دفن سر ايوب انصاري بوده و از اين رو از قدامت و احترام خاصي نزد اهالي محلي برخوردار است. اين مقبره از دو بخش اصلي و قديمي يعني بناي اوليه مقبره و بخش الحاقي راهرو و نمازخانه تشکيل شده و با توجه به نوع مصالح و نوع معماري و نحوه کار داراي قدمتي طولاني و قبل از قرن نهم هجري تخمين زده شده ولي بخش الحاقي بنا شامل راهرو و نمازخانه از آثار اواسط قرن نهم هجري است.
قسمت قديمي با پلان بيضي از داخل و هشت ضلعي نامنتظم از بيرون با ارتفاع 5.7 متر که با دري کوچک از نمازخانه مقبره به داخل راه دارد ساخته شده در ساخت بنا از قلوه سنگ، آهک و خاک سفيده استفاده و عمليات مرمتي و حفاظتي بازسازي در سال 1372 در بناي تاريخي ايوب انصاري توسط ميراث فرهنگي انجام شده است. بقعه ايوب انصاري تکاب يکي از آثار ناشناخته دوره معماري اسلامي ايران بوده که در منطقه به نام ايوان‌ ساري نيز خوانده مي شود اين بقعه جز زيباترين مقابر مذهبي آذربايجان بوده که احتمال مي رود 50 سال بعد از فوت اين عالم و فقيه اين بنا را به پاس داشت وي ساخته باشند، در مورد شخصيت اين عالم مطالب زيادي در دست نيست ولي از ديد مردم منطقه فردي عارف بوده است.
بقعه از نظر سبک معماري از بناي سلطان ويس الهام گرفته، آنچه که از اسناد مربوط به اين بقعه بدست آمده، متوليان موقوفات از اعقاب خود ايوب انصاري بوده‌ و وظيفه‌ آنها حفظ و حراست بقعه و برداشت محصول از اراضي وابسته و نيز محاسبه‌ مخارج بوده است. بقعه ايوب انصاري طي دهه هاي گذشته مورد تجاوز غارتگران ميراث فرهنگي قرار گرفته بطوريکه متاسفانه امروز اثري از صندوق نفيس مقبره نبوده و دزدان عتيقه آخرين ضربه‌ مهلک را بر اين بنا وارد آورده__اند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

بقعه ايوب انصاري

بقعه ايوب انصاري
خروج

بقعه ايوب انصاري در 13 کيلومتري جنوب تکاب در نزديکي روستاي دورباش بر فراز کوهي بلند قرار گرفته که بنابر باور مردم، محل دفن سر ايوب انصاري بوده و از اين رو از قدامت و احترام خاصي نزد اهالي محلي برخوردار است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها