عصر آذربایجان

گزارش خبر

برج خلعت پوشان

برج خلعت پوشان

1395/12/08

برج خلعت پوشان يکي از جاذبه‌هاي تاريخي شهر تبريز است که از آثار دوره‌‌ي صفوي به شمار مي‌رود که مرکز اهداي خلعت، مقام، نشان و هديه از سوي وليعهدان قاجار به خدمتکاران حکومتي بوده است.

گروه سيري در استان ها: برج خلعت پوشان يکي از جاذبه‌هاي تاريخي شهر تبريز است که از آثار دوره‌‌ي صفوي به شمار مي‌رود که مرکز اهداي خلعت، مقام، نشان و هديه از سوي وليعهدان قاجار به خدمتکاران حکومتي بوده است.
دليل نامگذاري اين بنا نيز اين است که در زمان قاجار خلعت اهدايي شاهان براي حاکمان آذربايجان در اين برج بر دوش آن‌ها انداخته مي‌شد. آخرين مراسم خلعت پوشان نيز در سال 1330 هجري قمري در زمان حکمراني صمد خان مراغه‌اي انجام گرفته است.
خالي از لطف نيست اگر به اين نکته نيز اشاره کنيم که اين بناي منحصر به فرد در سال‌هاي اخير توسط دانشگاه تبريز مرمت شده است. اين برج آجري بلند، منشور شکل و سه طبقه بوده و داراي شانزده پهلو است. طبقه اول و دوم سرپوشيده بوده و طبقه سوم بدون سقف است. لازم به ذکر است که سقف طبقه اول گنبدي و سقف طبقه دوم ريخته و بعدا با تيرآهن پوشش شده است. اين بنا يک قاعده کثيرالاضلاع داشته که قطر قاعده آن 5/9 متر است. طاق نماهاي جهات اصلي، به شکل طاق جناغي هستند اما جوانب دوازده گانه ديگر به شکل اسپر و داراي طاق نما و تزئيناتي از آجر و کاشي به رنگ‌هاي سياه و آبي است. راه پله طبقه همکف به طبقه اول و پشت بام در گوشه شمال شرقي بنا قرار گرفته است. براساس متون و سفرنامه هاي دوره قاجاريه برج در داخل استخري قرار داشت که با گذشتن از روي پلي ورود به ساختمان ميسر مي‌شده است. اکنون کانال اطراف برج پر شده و به‌صورت پياده رو فرش شده‌اي در آمده است.
بالاي ديوار طبقه سوم نيز کنگره دندانه‌اي ساخته شده است که در آيين‌هاي ويژه از آن‌ها استفاده مي‌شده است. سر جان مالکُلم در کتاب خود به ‌نام تاريخ ايران مي‌نويسد: »چون وضع حکومت چيره بر ايران چنان است که مي‌بايست در هر امري ملاحظه شئونات سلطنت بشود بسياري از آيين‌ها در ايران از اين سبب رواج يافته است. هر چيز که نام پادشاهي بر آنست يا از آن شاه است بايد با احترام و آزرم با آن عمل نمايند و به گونه ويژه‌اي اداي لوازم آداب کنند، براي نمونه اگر خلعتي از سوي پادشاه به حکام بلد يا کسي ديگر حتي شاهزادگان خانواده پادشاهي فرستاده شود بايد به مسافت چند ميل به پيشواز آن رفته با سپاسگذاري بسيار خلعت را بپوشد؛ آن گونه که هر استان حاکم نشيني جاي ويژه‌اي در بيرون شهر دارد که آن را خلعت پوشان گويند. خلعت پوشان معمولا چهار ميل از شهر بيرون است.« برج خلعت پوشان در دره‌اي سرسبز در در ده کيلومتري شرق تبريز در روستاي کرگج از دهستان باسْمَنج و در جوار رودخانه ميدان چايي قرار دارد. مالکيت اين بنا به دانشگاه تبريز تعلق داشته و محوطه آن براي تحقيقات علمي به دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز واگذار شده‌است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

برج خلعت پوشان

برج خلعت پوشان
خروج

برج خلعت پوشان يکي از جاذبه‌هاي تاريخي شهر تبريز است که از آثار دوره‌‌ي صفوي به شمار مي‌رود که مرکز اهداي خلعت، مقام، نشان و هديه از سوي وليعهدان قاجار به خدمتکاران حکومتي بوده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها