عصر آذربایجان

گزارش خبر

غار يخکان

غار يخکان

1395/11/24

اثر طبيعي و ملي غار يخکان با مساحتي بالغ بر1217 هکتار در سال1381 طي مصوبه شماره 225 مورخ 81/3/21 شورايعالي محيط زيست به مجموعه مناطق تحت مديريت سازمان پيوست. غار يخکان در ارتفاع 2500 متري و با ارتفاع حدود 60 متر فاصله از نوک قله قرار گرفته است و جنس زمين آهکي ميباشد در دهانه ورودي آن که رو به شرق واقع است آثار هوازدگي فيزيکي و خرد شدن سنگها ناشي از يخبندان به صورت واريزه به خوبي قابل مشاهده است.

گروه سيري در استان ها: اثر طبيعي و ملي غار يخکان با مساحتي بالغ بر1217 هکتار در سال1381 طي مصوبه شماره 225 مورخ 81/3/21 شورايعالي محيط زيست به مجموعه مناطق تحت مديريت سازمان پيوست. غار يخکان در ارتفاع 2500 متري و با ارتفاع حدود 60 متر فاصله از نوک قله قرار گرفته است و جنس زمين آهکي ميباشد در دهانه ورودي آن که رو به شرق واقع است آثار هوازدگي فيزيکي و خرد شدن سنگها  ناشي از يخبندان به صورت واريزه به خوبي قابل مشاهده است. دهانه ورودي آن بسيار کوچک (40 ´ 50 سانتيمتر) مي باشد که از طريق يک راهرو تنگ و باريک به طول 10 متر و به قطر حداکثر 50 سانتيمتر به تالار وسيعي منتهي مي شود. ابعاد اين تالار 36 * 15 متر و حداکثر ارتفاع 20-15 متر مي_باشد. هواي داخل غار سرد و به شدت مرطوب و نمناک مي باشد. حوضچه آبي در ضلع شرقي و در ارتفاع 1.5 متري از کف غار تشکيل شده است. آب آن از جمع شدن قطرات آب ناشي از تقطير در اثر برخورد بخار آب با ديواره سرد تأمين مي شود. اين حوضچه داراي آب بسيار گوارا و فوق العاده سرد مي باشد. تالار اصلي از جانب ضلع غربي به وسيله راهروهايي پيچ در پيچ به تالارهاي کوچک مربوط مي شود. از خصوصيات ويژه اين بخش از غار جريان مداوم هواي مرطوب و تشکيل بلورهاي يخ به صورت قنديل و ورقه هاي نازک در قسمتهايي از سطوح ديوارها و سقف مي باشد و به لحاظ خاصيت يخچالي آن است که به نام يخکان يا معدن يخ ناميده مي شود.
جالب اينکه در مواقعي که هواي بيرون گرم است انجماد صورت مي گيرد و با سرد شدن هواي خارج علاوه بر اينکه يخ تشکيل نمي شود بلکه يخهاي موجود نيز شروع به ذوب شدن مي_نمايند. روستائيان به ويژه سکنه قراء گندم آباد و جلال آباد، رکن آباد در تابستان يخ مصرفي خود را از اين غار تأمين مي نمايند و اعتقاد دارند که يخ غار شفا بخش است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

غار يخکان

غار يخکان
خروج

اثر طبيعي و ملي غار يخکان با مساحتي بالغ بر1217 هکتار در سال1381 طي مصوبه شماره 225 مورخ 81/3/21 شورايعالي محيط زيست به مجموعه مناطق تحت مديريت سازمان پيوست. غار يخکان در ارتفاع 2500 متري و با ارتفاع حدود 60 متر فاصله از نوک قله قرار گرفته است و جنس زمين آهکي ميباشد در دهانه ورودي آن که رو به شرق واقع است آثار هوازدگي فيزيکي و خرد شدن سنگها ناشي از يخبندان به صورت واريزه به خوبي قابل مشاهده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها