عصر آذربایجان

گزارش خبر

لزوم حرکت يکپارچه انقلابي‌ها در انتخابات سال آينده

لزوم حرکت يکپارچه انقلابي‌ها در انتخابات سال آينده

1395/11/10

در آستانه انتخابات رياست جمهوري و همچنين شوراي اسلامي شهر و روستا قرار گرفته‌ايم که مي‌طلبد جريان انقلابي براي ورود به اين عرصه بيش از پيش متحد شود.

سرويس سياسي: در آستانه انتخابات رياست جمهوري و همچنين شوراي اسلامي شهر و روستا قرار گرفته‌ايم که مي‌طلبد جريان انقلابي براي ورود به اين عرصه بيش از پيش متحد شود.
به گزارش عصرآذربايجان، يکي از مهم‌ترين درس‌هايي که از انتخابات رياست جمهوري سال 1392 مي‌توان گرفت اين است که بايد از پراکندگي آراء جلوگيري به عمل آورد. هم‌اکنون در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته‌ايم، بنابراين مي‌طلبد از هم‌اکنون براي وحدت، همدلي و هم‌افزايي بين نيروهاي انقلابي گام برداشته شود.
*بايد براي حفظ انسجام در بين نيروهاي انقلابي اهتمام کرد
بيژه ذبيحي يک استاد دانشگاه گفت: مقوله وحدت جريان انقلابي و حفظ انسجام در طول سال‌‌هاي اخير به سبب عواملي مانند واپسگرايي رفتاري، خودبرتربيني، بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي ويژه برخي افراد، رقابت‌هاي غيرمنطقي و ... با چالش‌هاي جدي رو به رو شده است که مصداق آن وجود نامزدان انبوه در عرصه انتخابات رياست جمهوري مي‌باشد که به برخي از آسيب‌ها اشاره مي‌شود. وي يکي از چالش‌ها را در اين زمينه عدول از اصول گفتمان انقلابي و تفسير به راي از اين مفهوم دانست و افزود: يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي عرصه هم‌آغوشي اصلاح‌طلبان با جريان اصولگراي واپسگرا شد.
ذبيحي اضافه کرد: يکي از اشکالات اساسي در کشور ما اين است که برخي چهره‌هاي شاخص سياسي از هر واژه‌اي براي هر منظوري تفسير به راي مي‌کنند، در حالي که هر يک از اين واژه‌ها تعارف مشخص علمي دارند و نمي‌توان به دلخواه مفاهيم نامناسبي را از اين واژه‌ها برداشت کرد. وي يکي از چالش‌هاي ديگر را پارادوکس در تيپ و عمل دانست و بيان داشت: وضعيت گفتمان جريان انقلابي که به طور اخص از آن به عنوان اصولگرايي ياد مي‌شود طوري رقم خورده است که عمدتا سران اين جريان در درون اين گفتمان تنفس مي‌کنند و از نظر ظاهر انقلابي به شمار مي‌روند اما ديدگاهي غير از اين دارند به طوري که در انتخابات اخير رياست جمهوري و مجلس ثابت شد که ذائقه آنها اصلاح‌طلبي است.
وي گفت: از اين رو جريان انقلابي به پارادوکس در تيپ و عمل دچار شده است، به طوري که آسيب اصلي اين جريان بروز و نضوج اين روند مي‌باشد. اين استاد دانشگاه تغيير در قوانين بازي در قلمرو اين جريان فکري را چالش اساسي ديگر عنوان کرد و بيان داشت: در قلمرو رفتار سياسي اين جريان ما شاهد تغيير در قوانين بازي تيمي هستيم و به کرات خطاي گل به خودي از سران و نخبگان اين جريان را شاهد مي‌شويم به طوري که به جريان مقابل گرايش نشان داده و به سمت اصلاح‌طلبان سوق پيدا مي‌کنند. ذبيحي متوسل شدن به عارضه موج‌سواري براي حفظ قدرت را آسيب ديگر براي وحدت اصولگرايان عنوان کرد و بيان داشت: از آنجايي که موج‌سواري سياسي هزينه‌هاي قابل توجه و سنگين از ابعاد سياسي، اجتماعي، روحي و رواني از خود بر جا گذاشته است، مي‌بايست جريان‌هاي سياسي فارغ از منافع باندي درصدد تعميق رفتار دموکراتيک و کاملا مردم‌سالاري ديني برآيند.
ذبيحي گفت: ولي با کمال تاسف برخي از سران در جريان‌هاي سياسي کشورمان از درک اين امر عاجز هستند به طوري که متوسل شدن نخبگان اين خط فکري در طول چند سال اخير سبب شده که در بين توده‌هاي مردمي با شکست سياسي و روحي به ويژه فلسفي روبه‌رو شوند. اين استاد دانشگاه اغتشاش در تحليل و بن‌بست در عمل را يکي از آسيب‌هاي ديگر براي وحدت اين جريان سياسي دانست و بيان داشت: نخبگان فکري اين جريان با اغتشاش در تحليل و بن‌بست در عمل مواجه هستند به طوري که روند تحليل‌هاي سياسي، ناهنجاري‌ رفتاري و ... از تنگناهاي اصلي اين طيف فکري است. ذبيحي اضافه کرد: از سوي ديگر حيات سياسي دوزيستي سران اين جبهه فکري ابهاماتي را به اصالت اين خط فکري افزوده است و با بن‌بست در عمل رو به‌رو هستيم، به طوري که به رغم مطرح بودن اين جريان فکري به عنوان يک گفتمان، در اين روند آن را به يک استراتژي و حتي تاکتيک در رفتار سياسي تقليل داده‌اند. اين استاد دانشگاه بيان داشت: اگر اين روند را در اين جريان به منزله يک تحول تلقي کنيم، تحول منفي و واپسگرايانه است که سير قهقرايي ساخته و واجد هيچ کدام از علائم تحول مثبت و تعالي‌بخش نيست. وي نگاه منفي و توطئه‌گونه به رفتارها را چالش اساسي ديگر و مانع وحدت دانست و گفت: از جمله آفت‌هاي پيش‌روي تحليلگران حس توطئه‌نگاري در بين هر رفتار سياسي برخي چهره‌ها از جمله رئيس دولت نهم و دهم است. ذبيحي ادامه داد: در اين حالت تحليل‌گران در تلاش هستند توطئه‌‌اي در پشت وقايع بسيار ساده پيدا کنند که به واقع وجود خارجي ندارد و اگر توطئه‌اي نيافتند آن را اختراع مي‌کنند. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته‌ايم، حفظ اتحاد و همدلي براي جلوگيري از پراکندگي آراء را يک ضرورت اجتناب‌ناپذير دانست و بيان داشت: سه سال و اندي گذشت به طوري که حاصل انتخاب جريان غربگرا را مشاهده کرديم پس امروز هنگامه ورود جدي به عرصه براي انتخاب اصلح است.
*لزوم حفظ اتحاد جريان انقلابي در انتخابات سال 96
مهدي جوان فعال سياسي و اجتماعي با اشاره به اينکه روحاني در طول دوران رياست جمهوري خود دو رد پاي کاملا واضح از خود برجا گذارده است، ادامه داد: سياست او در اعتماد به کدخدا شکست خورد به طوري که اعتراف ظريف به اشتباه در اعتماد به کري درباره برجام مويد اين مطلب است، به طوري که اين موضوع نقطه پايان بر انشايي بود که در مدح و ستايش تعامل با دشمن نگاشته شد. وي با اشاره به اينکه رفتار دوگانه رئيس‌جمهور پيرامون اوامر رهبر انقلاب درباره تنها برنامه گسترده دولت يعني برجام به اندازه‌اي واضح بود که نيازي براي ليست کردن موارد تمرد از اين اوامر وجود ندارد، اضافه کرد: از واژه رهبري و ولي فقيه براي تزئين سخنراني‌، ظاهرسازي و فريب‌عوام استفاده مي‌کرد ولي در عمل توجهي به اوامر ايشان ندارد.
اين فعال سياسي و اجتماعي اضافه کرد: از مستندات فوق مي‌توان به اين نتيجه رسيد که دلسوزان انقلاب اسلامي و ملت بزرگ ايران فارغ از ديدگاه علم سياست و مديريت نسبت به کنار گذاردن اين افراد از صحنه مديريتي تکليف ملي و شرعي دارند. وي لازمه عمل به اين تکليف را عبور از خودخواهي، باندبازي، کنار گذاشتن کينه‌ها، توجه به توصيه‌هاي امام راحل و دقت در منويات رهبر معظم انقلاب دانست. اين فعال سياسي و اجتماعي گفت: انتخابات رياست جمهوري سال آينده فارغ از وجهه سياسي آن در واقع يک آزمون سخت و دشوار براي کساني است که خود را انقلابي و دلسوز ملت ايران مي‌دانند. جوان با بيان اينکه عدم توجه به اين تکليف شرعي و سياسي، منجر به تداوم حاکميت نفاق و دروغ مي‌شود، اظهار داشت: به اين ترتيب لطماتي به کشور و انقلاب وارد مي‌شود که شايد جبران آن به اين سادگي ميسر نيست.
کلام آخر ...
انتخابات رياست جمهوري مي‌توان گفت مهم‌ترين رويداد سياسي و اجتماعي در کشورمان به شمار مي‌رود که به واسطه ماهيت ديني حکومت مي‌توان حضور در آن را به نوعي تکليف ديني قلمداد کرد. ولي در اين ميان آنچه بيش از هر موضوع ديگري حائز اهميت است اين مي‌باشد که از پراکندگي آراء به واسطه معرفي کانديداهاي مختلف بايد جلوگيري به عمل آيد تا امکان انتخاب براي مردم سهل شود و همبستگي نيز از بين نرود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

حضور متحد و يکپارچه جريان اصولگرا در انتخابات رياست جمهوري

عصر آذربايجان گزارش مي‌دهد
خروج

جريان اصولگرا در انتخابات رياست جمهوري به صورت متحد و يکپارچه شرکت مي‌کند.

لزوم تبيين الزامات شرکت در انتخابات براي مردم

لزوم تبيين الزامات شرکت در انتخابات براي مردم
خروج

سرويس سياسي: بايد از هم‌اکنون براي آماده‌سازي جامعه جهت شرکت در انتخابات گام برداشت، همچنين الزامات و ضرورت‌هاي قدم برداشتن در اين زمينه را تبيين کرد.

لزوم حرکت يکپارچه انقلابي‌ها در انتخابات سال آينده

لزوم حرکت يکپارچه انقلابي‌ها در انتخابات سال آينده
خروج

در آستانه انتخابات رياست جمهوري و همچنين شوراي اسلامي شهر و روستا قرار گرفته‌ايم که مي‌طلبد جريان انقلابي براي ورود به اين عرصه بيش از پيش متحد شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها