عصر آذربایجان

گزارش خبر

اسديي‌نن کرمين حکايتي

اسديي‌نن کرمين حکايتي

1395/09/28

اداي هارا چاتاجاغ خوش- بئش، هه گئتدي آفتاا- له‌ين گتدي تؤکدو سويو يودو ديشين- زادين، بلي کرمي آپارديلار ائوه، شاتير قالديي.

آذربايجان ناغيللاري
بولگه لر سرويسي: اداي هارا چاتاجاغ خوش- بئش، هه گئتدي آفتاا- له‌ين گتدي تؤکدو سويو يودو ديشين- زادين، بلي کرمي آپارديلار ائوه، شاتير قالديي.
کرم دئدي شاتير گئد منزيله الله‌ا توککول. گئتدي اسديي‌نن ويرديلار کئفه قارامليگين ائوينده، قارامليک ده ائوده يوخدو کي خودکارين يانيندادي، اوردا هه قالديي گئجه مثلاً آدام ياتيشاندا گلئي خودکار اوندا دا ايکي گؤزدو گئدئي اويانخي‌سيندا کرم ياتئي اسدي ده همه‌شه اوردا ياتاردي، اسدي ده گئدئي اونون يانينا، هه گنه سوب دورئي گئدئي خودکارين يانينا.
نئچه گون قالدي بيرداا، سوهرا کؤپي بيلدي دئدي کرم گليب بيردا اسدي‌نين يانيندادي دوردو قاشدي خودکارين اوسدونه، »خودکار! کرم گليب الان بيزده‌دي اسدي‌نين يانيندا«.
دئي قارامليک گليب ايجازه وئر تويين من باشدئييم، آشيغ ايسده‌ديم تويين ائليييم هه وئرگ کرمه، بئله اولماز. دئي به نه دئيسن، دئييب شرط ائلييم، شرط ائله‌رم او شرط اولساا وئررم قيزي اولماسا وئرمه‌رم.
دئي نه‌دي شرطين، دئي کرمي گتير هه آدام يوللئي مأمور يوللاتديرئي گئدئي‌لر کرمي چيخاردئي‌لار اسدي‌نين يانيننان اسدي قالئي آغلييا- آغلييا، ننه‌سي قالئي آغلييا- آغلييا، گتيرئيلر خودکارين يانينا.
 دئي بيني سالديرون دووز دامينا، بي دام دووزو وارئيميش‌دانا شاهدو خودکاردو، اَيه اوردان سالامات چيخسا سحره داي بيللم او حاق آشوغيدي قيزي وئررم. آپارئيلر سالئيلار آخشام دووزون دامينا چکئيلر قاپيني کيليتدئيلر.
بوردا اوخيئي، کرم اوخيئي هوندوردن:قالميشام دووز داميندا هاراي موسلماننار هاراي هاراي موسلماننار هاراي
بئله دئي، دووزدار ويرئي بير- بيرينه پينگه‌ني گئدئيلر ييغيشئيلار زادين بي طرفينه، بي طرفي قالئي بوش. کرم ييخيلئي ياتئي، سحررري گلئيلر کرمين مئييدين چيخاردا‌لار، گليپ گؤرئيلر اده دووزدار هاميسي ييغيشيب بي گوشييه پينگه پينگييه وئريب، کرم بوردا ياتيب پيچيم- پيچيم تر تؤکئي، گئدئيلر خودکارا دئيلر جريان بئله‌دي  دئي گئدين چيخاردين گتيرين.
گلئيلر کرمي چيخارديب آپارئيلار هه دئي قارامليک داي شرط قوتاردي قيزي وئره‌جي‌سن  تويين ده من ائليه‌جييم.دئي خودکار او دووزدار خامدي، خام دووزدو، بي شرط ده دييَم اوننان دا چيخسا داي قيزي وئره‌جييم. دئي او شرط نه‌دي، دئي اوني بي گئجه سنون سرديخانون وار دئي گتيرد آخشام سالدير او سرديخانيا بيزين ايچينه، سحره ديري چيخسا ائله بيللم حاققاشيغيدي وئره‌جييم داي قيزي، چيخماسا داي اؤلسه ده اوردا اؤلسون.
گتديلر کرمي آخشام گنه آپاريلار سالديلار هه سرديخانيا او بيزين ايچينه، اوردا بي آز اوخودي اوننان سوورا الله امر ائله‌دي بيزاا شاققيلدادي هاميسي اولدي سو آخدي گئتدي، حامام کيمي بيغ وئردي سرديخانا، اوننان سوهرا، ييخيلدي ياتدي کرم.
سحر گلديلر مئييدي چيخاردا‌لار گؤرديلر سرديخانا هاردادي، بيز- ميز هئسسات يوخدو هامي‌سي اريييب گئديب. گئتديلر دئديلر خودکار الله ائووي ييخسين بيز يوخدو کي سودو بيغ وئرئي.
گلديلر چيخارتديلار آپارديلار کرمي گنه، دئدي داي وئره‌جي‌سن قره‌مليگ سرديخانا دا دايندي داي او دا بئله اولدي، به نه دئيسن، دئدي خودکار نمنه اولدي، بينا دا بي بهانه گتدي. وئرمييم.
دئدي اوندا به نه دئيسن، دئدي سن زاد ائله شهرين قيزدارين ييغدير بي ايکي يوز، يوز اللي قيز، خلاصه شهرين قيزين بوتؤؤ، ميدان دوزلتدير ميداندا ال-اله توتوشسون اسديني ده گتي قات او قيزدارا ال- اله توتوشسوننار، کرمي ده گتي گؤزدرين دالدادا برک- برک باغلاتدير گلسين اگه حاققاشوغيدي تانيسين.
اوننان سورا هانسيدي نئچه قيز يانيندادي. دئدي قارامليک قابول ائله‌ديم داي آخيرين شرطدي، هه اوننان سوورا گتديلر قيزداري ييغديلار دووره ال- اله توتوشدولار اسدي ده گلدي قاريشدي بيلارا، ال- اله توتوشدي، کرمي آپارديلار بي دالدادا گؤزدرين برک- برک ساريديلار توتدولار اليننن گتديلر. دئديلر ايندي تانيي گؤره‌گ اگه حاققاشيغيسان تاني ده. گلديي باخدي بئله باشينا تيرمه شال ساريميشدي اسدي قاشينا دا سورمه چکميشدي، دئدي:
باشينا ائي اؤرتپدو ائي امرا تيرمه‌ني
قاشينا چکيپدي ائي قارا سورمه‌ني
ياري موسلماندي ائي ياري ائرمني (ننه‌سي موسلماندي دده‌سي ائرمني)
من اؤز ياريمي تانيرام ائي اون‌دؤرت قيزدان اويانه‌دي اوياانه‌ديي
اوننان دئي:
اسديم گؤزدرين آلاديي
منيم باشيمه بالاديي
اسديم گؤزدرين گؤزدرين
اسديم گؤزدرين گؤزدرين
ساناديلار، گؤرديلر ائله اون‌دؤرت قيزدان اويانادي، هه اسدي توتوب ال- اله قيزدارنان باشينا دا امرا شال ساريييب قاشينا دا سورمه چکيب، آشديلار دئديلر داي وئرجه‌يسن دئدي داي قوتاردي شرط زاد خودکار دئدي، بو ويرحالدا دورنا گليب گئدئيدي بو قيزدارين اوسدينن، قديم اولئيدي ائئ دورنا قاتار کيمي بئله دال- دالا دوزولوشرديلر جورولدييه جورولدييه گليب گئدئيديلر. دئدي اگه داي ائله‌کي دئيسن ذاتديي هه دورنا‌لارا دئسيين هه او دورنا‌لار توکون تؤکسه‌ه قيزي داي وئره‌جييم داي شرط قوتاردي يا خئيير تؤکمه‌سه داي وئرميه‌جييم شرط ده قوتاردي. هه اوننان سوهرا باشين گؤتدي يوخاري دئدي:
گؤينن گئدن ائي قوبا قازدار
لاچين ويرار آي توکين توزدار
کرمي چکيل‌لر دارا
دورون تؤکون آي تئللروزي آي تئللروزي
دورنا‌لار توپا‌لاشدي قيزدارون اوسدينده ويرديلار بير- بيرينه ديمديگي يولديلار توک‌لرين تؤکدولر توک قالتدي بو هاوادا، خودکار دئدي داي اَوي ييخيلانين اوغلو داي داي شرط قوتاردي ده.
قارامليگ گؤردي داي خئيير چاره يوخدو دئدي خودکار ايجازه وئر گئجه‌ني گئدگ، کرم ده گئسسين منزيلينه من ده اسديني آپاريم ائوه سحررري گلگ اوننان سورا تويي باشدا، اسدي‌نين تويين ائله. کرم ده شاد گئتدي، گئتدي شاتيرين يانينا، هه اسدي ده شاد گئتدي.
سحررري، گئجه گئدننن سورا آخشام قارامليگ کؤشدي قاشدي بو شهريدن ده، اسديني ده گؤتدي چيخدي گئتدي. گئدننن سوهرا سحر کرم گلدي ها گؤزده‌ديلر اسدي، قارامليک گلمه‌دي اسديني گتيرمه‌دي، مأمور يوللادي خودکار گئتدي گلدي دئدي خودکار کؤچوب قاچيب. يوخدو. اووردا گنه قالدي.
اوردان اوياناسين بقوولو داي هئله بيلمييم بي ايکي کلمه‌سين بيلييم. هه سوهرا کرم گنه شاتيرنان دوشدي يولا، بيلارين دالييجا، هه گئديب قاراميگ بي شهره دئي اوردا کرم ده اؤلوب اسدي ده اؤلوب، باسديريبلار ياناشي بيربيرينه، سوهرا دئي‌ميشدر قارامليک ده اؤلوب. قارامليگي ده بيلارين اورتاسيندا باسديريبلار. بيلارين اوسديننن قيزيلگول بيتئيميش قالخئيميش يوخاري گليب باش- باشا سارماشا قارامليگين ده اوسدونده قاراتيکان بيتئيميش اولارين قاباغين آلئيميش قويمئيميش او گول‌لر بير- بيرينه سارماشا.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

اسديي‌نن کرمين حکايتي

اسديي‌نن کرمين حکايتي
خروج

بولگه لر سرويسي:اسديي‌نن کرم، اورسيتده گنجه‌ده اولئيميشدار. اورسيتين گنجه‌سينده.

اسديي‌نن کرمين حکايتي

اسديي‌نن کرمين حکايتي
خروج

اداي هارا چاتاجاغ خوش- بئش، هه گئتدي آفتاا- له‌ين گتدي تؤکدو سويو يودو ديشين- زادين، بلي کرمي آپارديلار ائوه، شاتير قالديي.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها