عصر آذربایجان

گزارش خبر

کتيبه خان تختي يادگاري از تمدن ساساني

کتيبه خان تختي يادگاري از تمدن ساساني

1395/09/28

کتيبه "خان تختي" يکي از با ارزش ترين باقي مانده‌هاي باستاني در سلماس که يادگاري بازمانده از دوران ساساني و اردشير و شاپور دوم است. آذربايجان غربي را بي شک مي توان يکي از کانون هاي آثار تاريخي دانست، گرچه شوربختانه در اثر يورش‌هاي بيگانگاني چون مغولان و عثماني‌ها و روس‌ها و رخداد‌هاي طبيعي چون سيل و زلزله بسياري از کتيبه‌هاي تاريخي و بناهاي ارزشمند از بين رفته و منهدم شده‌اند، اما هنوز بناهايي وجود دارند که بتوانند سالانه هزاران گردشگر علاقمند به آثار تاريخي را به خود جذب کنند.

گروه سيري در استان ها: کتيبه "خان تختي"  يکي از با ارزش ترين باقي مانده‌هاي باستاني در سلماس که يادگاري بازمانده از دوران ساساني و اردشير و شاپور دوم است. آذربايجان غربي را بي شک مي توان يکي از کانون هاي آثار تاريخي دانست، گرچه شوربختانه در اثر يورش‌هاي بيگانگاني چون مغولان و عثماني‌ها و روس‌ها و رخداد‌هاي طبيعي چون سيل و زلزله بسياري از کتيبه‌هاي تاريخي و بناهاي ارزشمند از بين رفته و منهدم شده‌اند، اما هنوز بناهايي وجود دارند که بتوانند سالانه هزاران گردشگر علاقمند به آثار تاريخي را به خود جذب کنند.
کتيبه خان تختي سلماس که در آن اردشير دوم و پسرش سوار بر اسب در حال اعطاي حلقه قدرت به پادشاه ارمنستان به تصوير کشيده شده است، در کيلومتر 15 محور سلماس – اروميه بر روي کوه "پير چاووش" حجاري شده و در سالهاي 242 تا 293 ميلادي محل قدرت نمايي و دفاع ساسانيان از سرزمين ايران بوده است.
پس از سقوط شاهنشاهي اشکاني تا مدت‌ها سرزمين ارمنستان که در آن تا زمان بسياري از شاهزادگان اشکاني حکومت مي‌کردند به محل نزاعي ميان دو ابرقدرت آن زمان، ايران ساساني و امپراتوري روم بدل شد و بار‌ها پيرامون اين سرزمين جنگ ميان اين دو قدرت باستاني در گرفت. اين پيکره يادگار يکي از پيروزي‌هاي ايرانيان بر روميان است که خوشبختانه با وجود نزدکي به جاده اصلي و بروز رخدادهاي طبيعي چون زلزله و برف و باران به ميزان زيادي سالم مانده و در سالهاي اخير با ساخت يک پلکان سنگي به راحتي قابل مشاهده و پيکره برداري از نزديک است.
اين اثر تاريخي و ارزشمند در سال 1347به شماره 161 به عنوان يکي از آثار ارزشمند تاريخي آذربايجان غربي در فهرست آثار ملي کشور ثبت شده است. اين کتيبه حاوي نقش مرديست که براسب راهواري سوار است و کلاهي مانند تاج برسر دارد و نقش دو سوار ديگر نيز در کنار آن به چشم مي خورد.لباسي که اين مردان دربردارند مانند البسه دوره ساساني است.
حفاري هاي باستان شناسي در تپه هفتوان سلماس آثاري از اين دوران را به نمايش مي_گذارد که جالب ترين آنها دو عدد آينة شيشه اي بي نظيري است که از گورهاي ( کورقان ) اوايل دورة ساسانيان در سلماس کشف شده است و اين اشياء امروزه در موزه بريتانيا نگهداري مي شود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

کتيبه خان تختي يادگاري از تمدن ساساني

کتيبه خان تختي يادگاري از تمدن ساساني
خروج

کتيبه "خان تختي" يکي از با ارزش ترين باقي مانده‌هاي باستاني در سلماس که يادگاري بازمانده از دوران ساساني و اردشير و شاپور دوم است. آذربايجان غربي را بي شک مي توان يکي از کانون هاي آثار تاريخي دانست، گرچه شوربختانه در اثر يورش‌هاي بيگانگاني چون مغولان و عثماني‌ها و روس‌ها و رخداد‌هاي طبيعي چون سيل و زلزله بسياري از کتيبه‌هاي تاريخي و بناهاي ارزشمند از بين رفته و منهدم شده‌اند، اما هنوز بناهايي وجود دارند که بتوانند سالانه هزاران گردشگر علاقمند به آثار تاريخي را به خود جذب کنند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها