عصر آذربایجان

گزارش خبر

باج‌گيري برخي دانشگاه‌هاي دولتي براي انتقال دانشجويان

نماينده مردم ماکو در مجلس مطرح کرد

1395/09/28

نماينده مردم ماکو در مجلس شوراي اسلامي گفت: موافقت با درخواست انتقالي و ميهماني دانشجويان، به بهانه‌اي براي باج‌گيري برخي پرديس‌هاي دانشگاهي از دانشجويان تبديل شده است.

گروه خبر: نماينده مردم ماکو در مجلس شوراي اسلامي گفت: موافقت با درخواست انتقالي و ميهماني دانشجويان، به بهانه‌اي براي باج‌گيري برخي پرديس‌هاي دانشگاهي از دانشجويان تبديل شده است. عين الله شريف پور اظهار داشت: در خواست هاي چند ده ميليوني و غير متعارف از دانشجويان براي موافقت با درخواست انتقالي شان در حال تبديل شدن به يک رويه در پرديس هاي دانشگاهي است؛ درخواست هايي که تنها به پرداخت پول ختم نمي شود و در برخي موارد تامين هزينه رنگ آميزي ديوارهاي دانشگاه و يا خريد رايانه براي کلاس ها نيز ديده مي شود. اتفاق جديدي که بعد از پولي شدن تحصيل در پرديس هاي دانشگاهي دانشگاه هاي معتبر دولتي، نظام آموزش عالي را بيش از پيش به سمت سنگين کردن کفه مسائل مالي در دانشگاه ها مي کشاند. وي اضافه مي کند که پرديس هاي دانشگاهي به بهانه هاي مختلف از دانشجويان پول ميگيرند؛ بهانه هايي که جديدترين مدل آن موافقت با انتقال دانشجو است تا از طريق آن بتوانند هزينه رنگ آميزي کلاس ها، خريد تجهيزات دانشگاه يا حتي حقوق پرسنل را تامين کنند. شريف پور از وصول گزارش هايي از سوي دانشجويان در خصوص درخواست هاي نامتعارف پرديس هاي دانشگاهي براي موافقت با درخواست ميهماني و يا انتقالي آنها خبر مي دهد و مي گويد: بسياري از دانشجوياني که پرديس هاي دانشگاهي را براي ادامه تحصيل انتخاب کرده اند با مشکلات متعددي براي پرداخت شهريه هاي سنگين مواجه هستند و به اميد گشايش در وضعيت اقتصادي شان در آينده در اين دانشگاهها ثبت نام کرده اند. به گفته اين عضو کميسيون اقتصادي، بخشي از اين دانشجويان تنها با هدف ادامه تحصيل در اين دانشگاهها ثبت نام مي کنند و به محل دانشگاه و فاصله آن با محل سکونتشان توجهي ندارند. اين دسته از افراد اصلي ترين قربانيان اين باج گيري دانشگاهي هستند و وقتي با مشکلات دوري از خانواده و راه مواجه مي شوند تصميم مي گيرند تا به نزديکترين واحد دانشگاهي منتقل شوند. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مشرق، شريف پور چنين دريافتي هايي از دانشجويان را کاملا غير قانوني مي داند و مي گويد: پرديس هاي دانشگاهي در صورت تکميل ظرفيت کلاس ها، تنها مجاز به عدم پذيرش انتقالي دانشجو هستند و اجازه ندارند کمبود امکانات را دستاويزي براي دريافت هاي غير مجاز از دانشجويان قرار دهند و مجلس اين موضوع را به صورت جدي پيگيري خواهد کرد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

باج‌گيري برخي دانشگاه‌هاي دولتي براي انتقال دانشجويان

نماينده مردم ماکو در مجلس مطرح کرد
خروج

نماينده مردم ماکو در مجلس شوراي اسلامي گفت: موافقت با درخواست انتقالي و ميهماني دانشجويان، به بهانه‌اي براي باج‌گيري برخي پرديس‌هاي دانشگاهي از دانشجويان تبديل شده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها