عصر آذربایجان

گزارش خبر

آذربايجان غربي نخستين استان در اجراي نيت واقفان است

آذربايجان غربي نخستين استان در اجراي نيت واقفان است

1395/09/07

مديرکل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي گفت: آذربايجان غربي نخستين استان در اجراي نيت واقفان به شمار مي‌رود.

گروه فرهنگي: مديرکل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي گفت: آذربايجان غربي نخستين استان در اجراي نيت واقفان به شمار مي‌رود. به گزارش عصرآذربايجان، وقف کار نيکي است که در سامان‌دهي زندگي فردي و اجتماعي نقش فراواني دارد. اين نهاد در دوره‌هاي پيش از اسلام وجود داشته و پس از اسلام با تاثيرپذيري از جهان‌بيني اسلامي به صورت استوار و جهت دار مطرح مي‌شود و در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... به جريان خود ادامه مي‌دهد. در مجموع با نهاد وقف مراکز مختلف آموزشي، فرهنگي ، بهداشتي و اقتصادي ايجاد مي‌گردد که افزون بر آن که در شهرنشيني جوامع نقش قابل توجهي دارد، نوعي برجستگي ديني، تاريخي و اقتصادي به شهرها خواهد بخشيد و توسعه را همراه با عدالت اجتماعي به ارمغان خواهد آورد. حجت‌الاسلام ناصر جوان‌بخت در نشست خبري اظهار داشت: آذربايجان غربي نخستين استان در اجراي نيت واقف به شمار مي‌رود که اين مهم با همت کارشناسان تحقق يافت. وي با اشاره به اينکه 6 هزار و 102 موقوفه در استان وجود دارد که در سامانه جامع موقوفات به ثبت رسيده است، ادامه داد: 1 هزار و 819 موقوفه منفعتي وجود دارد که درآمد ناشي از آن صرف نيت واقف مي‌شود. اين مسئول به وجود 4 هزار و 283 موقوفه انتفاعي در سراسر استان اشاره کرد و ادامه داد: اين موارد شامل مساجد، حسينيه‌ها و غيره مي‌شود. مديرکل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي وجود 35 هزار و 70 رقبه که 30 هزار و 787 فقره از آنها منفعتي و حائز درآمد هستند مورد اشاره قرار داد و يادآوري کرد: از اين تعداد 4 هزار و 283 فقره انتفاعي بوده و فاقد درآمد هستند.
*نقش ويژه رسانه‌ها در ترويج فرهنگ وقف
ابراهيم آقازاده در رابطه با ترويج فرهنگ وقف توسط رسانه ها اظهار داشت: رسانه ها به واسطه جايگاه خود در جامعه و از آنجا که نماينده افکار عمومي هستند بالاخص هر رسانه اي با طيفي از خوانندگان در ارتباط هست و مي تواند در راستاي آگاهي بخشي و اطلاع رساني اهميتي شگرف در شناساندن فرهنگ وقف در جامعه ايفا نمايد؛ بدون شناساندن فرهنگ وقف در جامعه و عدم تبيين آن در اذهان جامعه بنظر مي رسد مشارکت مردم در سطح بسيار پاييني انجام خواهد شد. وي گفت: همه بالاخص مسئولين اوقاف و امور خيريه نيک واقف هستند لازمه مشارکت کردن و يا مشارکت دادن مردم در يک پديده از جمله وقف آگاهي يافتن و احاطه يافتن اذهان به آن هست رسانه مي تواند ابعاد پنهان و زواياي مغفول مانده چنين پديده هايي را براي مردم بازگو کند و به سبب اعتمادي که مردم به رسانه دارند قطعا اين آگاهي بخشي موثر خواهد بود و به تبع آن در راستاي منافع سازمان عمل کننده خواهد بود. مدير مسوول نشريه عصر آذربايجان در رابطه با تعامل اداره کل اوقاف استان با رسانه ها در امر فرهنگسازي وقف بيان کرد: هر دستگاهي براي تبيين عملکرد آن به مردم ؛ نياز به ابزارهايي دارد اداره کل اوقاف و امور خيريه استان و مسئولين آن هم از اين امر مستثني نيستند. وي افزود: از آنجا که تبيين عملکرد دستگاهها در راستاي آگاهي بخشي و اطلاع رساني هست و اين موضوع جزو وظايف ذاتي يک رسانه به شمارمي آيد بنابراين از اين پتانسيل مسئولين مي توانند به صورت هوشمند در راستاي منافع خود بهره ببرند و با ارتباط دو سويه واقعيت ها و عملکرد هاي اجرايي خود را در معرض قضاوت افکار عمومي قرار دهند بدون شک از ظرفيت رسانه هاي استان دستگاه ها بالاخص دستگاه هاي فرهنگي مي توانند به نحو مطلوب بهره مند شوند. آقازاده خاطرنشان کرد: رسانه ها با ورود به عرصه اطلاع رساني در خصوص يک پديده و تبيين زواياي پنهان آن براي افکار و اذهان عمومي؛ نيازمند اطلاعات جامع و کامل بدون مبالغه دارند . مدير مسوول نشريه عصر آذربايجان گفت: مردم به واسطه ارتباط با رسانه ها و اعتماد به آن ؛ نبايد در عرصه اطلاع رساني مورد ظلم واقع شده و در معرض اطلاعات و عملکرد هاي کذايي و اغراق آميز قرار گيرند نيازهاي رسانه ها در حوزه وقف هم شامل موارد گفته شده خواهد بود .وي اظهار داشت: مسئولين حوزه وقف براي رسيدن به اهداف واقعي خصوصا هدف شرعي وقف ؛مخلصانه اطلاعات و همچنين انتظارات مورد نياز براي تبيين به افکار عمومي را در اختيار رسانه ها قرار دهند و قطعا رسانه با پردازش اطلاعات با نگرش مثبت آن را در معرض قضاوت افکار عمومي قرار خواهد داد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

آذربايجان غربي نخستين استان در اجراي نيت واقفان است

آذربايجان غربي نخستين استان در اجراي نيت واقفان است
خروج

مديرکل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي گفت: آذربايجان غربي نخستين استان در اجراي نيت واقفان به شمار مي‌رود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها